Nhận định

Nhận định hàng ngày về thị trường chứng khoán phái sinh và cơ sở. Chúng tôi đưa ra các nhận định dựa trên các tín hiệu kỹ thuật và kinh nghiệm giao dịch chứng khoán lâu năm nhằm hỗ trợ người đọc có thêm một cái nhìn về thị trường phái sinh và cơ sở để chuẩn bị kế hoạch giao dịch chứng khoán cho các ngày tiếp theo.

Nhận định

Nhóm cổ phiếu lớn giúp thị trường duy trì tâm lý cân bằng dưới độ rộng sắc đỏ

Ánh
Nhận định

Thị trường đi ngang dưới độ rộng sắc đỏ và thanh khoản gia tăng

Ánh
Nhận định

Thi trường chìm trong độ rộng sắc đỏ và thanh khoản duy trì ở mức cao với áp lực giảm điểm từ nhóm cổ phiếu lớn

Ánh
Nhận định

Thị trường giảm điểm với thanh khoản duy trì ở mức cao và độ rộng sắc đỏ mở rộng về cuối phiên

Ánh
Nhận định

Sắc xanh lan tỏa với đà tích cực của nhóm Smallcap và Midcap giúp thị trường tăng điểm với thanh khoảng gia tăng

Ánh
Nhận định

Thị trường đi ngang trong sắc xanh với thanh khoản suy giảm

Ánh
Nhận định

Độ rộng sắc xanh giúp thị trường tăng điểm với thanh khoản suy giảm nhẹ trong tâm lý quan sát của nhà đầu tư

Ánh
Nhận định

Thị trường thoái lui với thanh khoản gia tăng và độ rộng cân bằng

Ánh
Nhận định

Tâm lý kỳ vọng gia tăng giúp thị trường hồi phục trở lại trong độ rộng sắc xanh và mức thanh khoản duy trì

Ánh
Nhận định

Chứng khoán phái sinh và cơ hội trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Hoàng Giang
Nhận định

Thị trường suy giảm dưới áp lực độ rộng sắc đỏ của nhóm cổ phiếu lớn

Ánh