Nhận định

Nhận định hàng ngày về thị trường chứng khoán phái sinh và cơ sở. Chúng tôi đưa ra các nhận định dựa trên các tín hiệu kỹ thuật và kinh nghiệm giao dịch chứng khoán lâu năm nhằm hỗ trợ người đọc có thêm một cái nhìn về thị trường phái sinh và cơ sở để chuẩn bị kế hoạch giao dịch chứng khoán cho các ngày tiếp theo.

Nhận định

Thị trường thể hiện đà tăng mạnh trở lại ở tất cả các nhóm ngành với động lực lớn từ các cổ phiếu lớn

Ánh
Nhận định

Thị trường có phiên hồi phục sau đà giảm mạnh với động lực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng – chứng khoán

Ánh
Nhận định

Thị trường chìm trong sắc đỏ với áp lực bán mạnh cả về độ rộng và độ sâu

Ánh
Nhận định

Thị trường giảm điểm trong độ rộng sắc đỏ với đà giảm từ dòng cổ phiếu ngân hàng và đa số các cổ phiếu lớn

Ánh
Nhận định

Thị trường duy trì đà tăng điểm với sắc xanh chiếm ưu thế và đà tăng tích cực của nhóm cổ phiếu Midcap

Ánh
Nhận định

Thị trường thể hiện đà tăng mạnh mẽ với độ rộng gia tăng đột biến

Ánh
Nhận định

Thị trường tăng điểm với đà tăng tích cực của nhóm Smallcap và Midcap và độ rộng sắc xanh chiếm ưu thế

Ánh
Nhận định

Thị trường thể hiện đà hồi phục mạnh mẽ về cả và độ sâu và độ rộng sắc xanh

Ánh
Nhận định

Thị trường giảm trong độ rộng sắc đỏ và độ sâu từ đà giảm của các cổ phiếu lớn, trái chiều với tín hiệu mua ròng trở lại của khối ngoại

Ánh
Nhận định

Dòng cổ phiếu ngân hàng tiếp tục dẫn dắt đà tăng của thị trường trong ngày khối ngoại mua ròng trở lại.

Ánh
Nhận định

Chỉ số thị trường VNINDEX vượt mốc 1300 với độ rộng sắc xanh và tâm lý thận trọng của dòng tiền

Ánh