Ánh

Thị trường chìm trong độ rộng sắc đỏ với thanh khoản gia tăng

Ánh
Nhận định

Nhóm cổ phiếu lớn giúp thị trường duy trì tâm lý cân bằng dưới độ rộng sắc đỏ

Ánh
Nhận định

Thị trường đi ngang dưới độ rộng sắc đỏ và thanh khoản gia tăng

Ánh

Độ rộng sắc xanh giúp thị trường tăng điểm trong tâm lý kỳ vọng gia tăng

Ánh
Nhận định

Thi trường chìm trong độ rộng sắc đỏ và thanh khoản duy trì ở mức cao với áp lực giảm điểm từ nhóm cổ phiếu lớn

Ánh
Nhận định

Thị trường giảm điểm với thanh khoản duy trì ở mức cao và độ rộng sắc đỏ mở rộng về cuối phiên

Ánh
Nhận định

Sắc xanh lan tỏa với đà tích cực của nhóm Smallcap và Midcap giúp thị trường tăng điểm với thanh khoảng gia tăng

Ánh
Nhận định

Thị trường đi ngang trong sắc xanh với thanh khoản suy giảm

Ánh
Nhận định

Độ rộng sắc xanh giúp thị trường tăng điểm với thanh khoản suy giảm nhẹ trong tâm lý quan sát của nhà đầu tư

Ánh

Thị trường thoái lui với độ rộng sắc đỏ và thanh khoản suy giảm.

Ánh
Nhận định

Thị trường thoái lui với thanh khoản gia tăng và độ rộng cân bằng

Ánh