Ánh

Nhận định

Thị trường giảm điểm dưới áp lực độ rộng trở lại và thanh khoản suy giảm mạnh

Ánh
Nhận định

Dòng ngân hàng là tâm điểm duy trì chỉ số chung trong tâm lý thận trọng trước nghỉ lễ

Ánh
Nhận định

Nhóm cổ phiếu lớn tăng mạnh trở lại với thanh khoản duy trì, dẫn dắt sắc xanh lan tỏa

Ánh
Nhận định

Sắc đỏ bao trùm khiến thị trường giảm điểm mạnh trở lại trong tâm lý chờ đợi tuần giáp tết

Ánh
Nhận định

Tâm lý tích cực từ nhóm ngân hàng và độ rộng cân bằng giúp thị trường duy trì đà tăng

Ánh
Nhận định

Tâm lý cân bằng trong sắc xanh khi lực cầu làm suy giảm đà bán ở nhóm cổ bất động sản

Ánh
Nhận định

Thị trường tăng điểm trong tâm lý chờ đợi khi nhóm Midcap hồi phục và sắc xanh trở lại

Ánh
Nhận định

Sắc đỏ bao trùm với áp lực bán của nhóm Smallcap và Micap khiến thị trường giảm điểm

Ánh
Nhận định

Áp lực bán của dòng bất động sản tiếp tục lan tỏa khiến thị trường chìm trong sắc đỏ

Ánh
Nhận định

Tâm lý quan sát ở nhóm VN30 và lực cầu trở lại ở mức yếu ở nhóm Midcap và Smallcap

Ánh
Nhận định

Sắc đỏ rộng với lực bán từ nhóm Midcap và Smallcap đẩy lùi nỗ lực tăng của nhóm VN30

Ánh