VN30 đi ngang, thị trường tăng điểm nhẹ với thanh khoản gia tăng trong sắc xanh

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến tăng điểm thân ngắn có hai bóng nến ngắn, mở cửa ở mức đóng cửa của thân nến tăng điểm phiên trước và đóng cửa bằng mức đóng cửa cao nhất của các phiên trong tháng 2/2022. Giá duy trì trên các đường EMA 6, EMA20, EMA50 trong đó các đường này hướng lên với độ dốc thấp.
Khối lượng khớp lệnh gia tăng so với phiên trước và vượt trên mức trung bình 20 phiên.
Chỉ báo RSI tiếp diễn đi ngang trên mức trung bình. Lực cầu lớn hơn lực cung và sức mạnh xu hướng ở mức thấp.
Ở vị thế hiện tại,chỉ số có xu hướng tiếp tục tạo các nền giá ngắn hạn  trên mức 1,503 để tích lũy lực cầu và tiếp cận trở lại các kháng cự ngắn hạn 1,522.
Kháng cự:1,513 và 1,522
Hỗ trợ:1,493 và 1,467


Chỉ số phái sinh có phiên giao dịch  gia tăng với biên độ hẹp, đồng thời đóng cửa với khoảng trống giá âm so với chỉ số cơ sở. Chỉ số  có mức tương quan chặt và hiệp phương sai thấp thể hiện giai đoạn xu hướng yếu.
Đường giá cắt lên trên hai đường EMA6, EMA20 trong đó hai đường này đi ngang và giao cắt nhau. Lực cầu lớn hơn lực cung nhưng sức mạnh xu hướng ở mức thấp.
Ở vị thế hiện tại, chỉ số có có xu hướng đi ngang tạo nền giá để vượt thoát xu hướng giảm  chính trong hai tuần qua.
Mở lệnh mua khi giá vượt 1532  với lực cầu tích cực.
Đóng các lệnh mua khi giá đi xuống dưới 1527 và thể hiện lực bán gia tăng.

Kháng cự :1533, 1543
Hỗ trợ :1528Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram