Đà giảm với thanh khoản gia tăng của nhóm cổ phiếu lớn khiến thị trường suy giảm

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu giảm điểm thân trung bình với khoảng dao động bao trùm thân nến tăng điểm liền trước, đồng thời đóng cửa tại mức giá mở cửa thân nến liền trước. Khối lượng khớp lệnh gia tăng so với phiên trước và vượt trên so với trung bình 20 phiên và đạt mức lớn nhất trong hơn hai tháng trở lại đây. Giá vận động trên các đường EMA6, EMA 20, EMA 50 trong đó các đường này dốc lên với độ dốc lớn. Chỉ báo RSI gia tăng, đi vào vùng quá mua  và thể hiện  suy giảm. Lực cầu duy trì ở mức lớn hơn lực cung. Ở vị thế hiện tại, chỉ số  có xu hướng giảm hồi và tạo nền giá ngắn hạn giảm áp lực bán.

Kháng cự :1450
Hỗ trợ :1423, 1436Chỉ số phái sinh VN30F1M  thể hiện đà suy giảm với biên độ ngày duy trì. Giá vận động dưới hai đường EMA6 và EMA20 đồng thời trong đó đường EMA6 nằm dưới đường EMA20. Chỉ báo RSI tiếp tục xu hướng suy giảm   và tiếp cận vùng quá bán. Lực cầu ở mức yếu. Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng đi ngang giảm áp lực bán khi tiếp cận hỗ trợ 1517.

Kháng cự: 1526, 1538.
Hỗ trợ: 1517.
Cân nhắc dừng các lệnh mua khi giá đi xuống dưới vùng hỗ trợ ngắn hạn.Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram