Thị trường tiếp tục đà tăng trong độ rộng sắc xanh và thanh khoản duy trì

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến tăng điểm thân ngắn với bóng nến dưới và nằm lên phía trên so với mẫu nến tăng điểm phiên trước.

Khối lượng giao dịch khớp lệnh tương đương phiên trước và nằm dưới mức trung bình 20 phiên

Đường giá vượt lên phía trên cách xa so với hai đường EMA 20 và EMA50, trong đó hai đường này dần dốc lên . Chỉ số RSI gia tăng vượt thoát kênh giảm giá thể hiện sức mạnh duy trì tiếp tục đà tăng. Lực cầu gia tăng nhưng giảm về cuối phiên và sức mạnh xu hướng dần cải thiện khi lực cung giảm dần.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng tạo nền giá chặt trên vùng 1357 để tích lũy động lượng và duy trì xu hướng tăng

·         Kháng cự : 1375

·         Hỗ trợ:1448

Chỉ số phái sinh VN30F1M vận động thoái lui dưới áp lực kênh giảm dài hạn và động lượng yếu. Mức chênh lệch đóng cửa so với chỉ số cơ sở tiếp tục gia tăng trong khi biên độ dao động co hẹp

Chỉ số vận động giao cắt hai đường trung bình động EMA6, EMA20. Chỉ số RSI gia tăng mạnh và tiếp cận vùng quá mua. Sức mạnh xu hướng suy yếu với lực cunng câù cân bằng ở mức thấp. Chỉ báo RSI duy trì trên mức trung bình.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng đi ngang  và duy trì trên vùng 1448 để thoát khỏi giảm lực kênh giảm trung hạn

Kháng cự : 1453, 1456

Hỗ trợ : 1450

VN30F1M
Chỉ số phái sinh


Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram