Thị trường tăng trở lại với với độ rộng cân bằng và động lực từ nhóm Midcap và Smallcap

. 3 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến tăng điểm thân ngắn có bóng nến trên và có khoảng dao động bao trùm thân nến giảm điểm phiên trước.

Khối lượng khớp lệnh gia tăng so với phiên trước và vượt trên so với trung bình 20 phiên.

Mẫu nến duy trì vượt trên các đường đường EMA6, EMA20 và EMA50, trong đó các đường trung bình dốc lên. Chỉ báo RSI  đi ngang và tiệm cận vùng quá mua. Lực cầu tiếp tục suy giảm và có xu hướng dần cân bằng với lực cung.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng tạo các nền giá ngắn hạn để tích lũy lực cầu tạo các nền giá ngắn hạn trên vùng 1518 duy trì đà tăng.

Kháng cự: 1535

Hỗ trợ: 1494, 1475

Chỉ số phái sinh vận động đi ngang trên vùng hỗ trợ ngắn hạn với biên độ duy trì dưới  mức trung bình 5 phiên.

Chỉ số giá cắt xuống dưới hai đường EMA6 trong đó hai đường EMA6 và EMA 20 dốc xuống. Chỉ báo RSI suy giảm  xuống dưới mức trung bình với áp lực bán gia tăng sau khi tiếp cận vùng kháng cự ngắn hạn. Sức mạnh xu hướng suy giảm khi lực cung cầu dần cân bằng trở lại tạo vùng cân bằng cho chỉ số.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số đi ngang và thoái lui nhẹ khi lực cầu thể hiện yếu và có xu hướng tạo nền giá cân bằng để thoát khỏi đà giảm hồi. Các vùng hỗ trợ ngắn hạn giúp chỉ số tích lũy động lượng

Đóng các lệnh mua khi giá phá vác vùng kháng cự 1543, 1535

Mở các lệnh mua khi lực cầu cải thiện tích cực hơn ở 1547, 1555

Kháng cự :1554

Hỗ trợ :1543, 1535Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram