THỊ TRƯỜNG TĂNG ĐIỂM NHẸ VỚI ĐỘ RỘNG SẮC XANH VÀ THANH KHOẢN GIA TĂNG

. 2 min read


Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến giảm điểm than ngắn có bóng nến dưới và đóng cửa trên mức cao nhất của phiên liền trước.

Khối lượng khớp lệnh gia tăng so với phiên trước nhưng vượt trên so với trung bình 20 phiên.

Giá vận động trên các đường EMA6, EMA 20, EMA 50 trong đó các đường này dốc lên. Chỉ báo RSI vận động duy trì đi ngang trên vùng quá mua. Sức mạnh xu hướng tiếp diễn suy yếu với lực cung cầu cân bằng.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số  có xu hướng vận động quanh vùng cân bằng quanh vùng 1473.

Kháng cự :1482.

Hỗ trợ : 1442, 1457.Chỉ số phái sinh VN30F1M có ngày giao dịch dao động rộng quanh vùng 1526 với biên độ ngày suy giảm so với các phiên liền trước

Giá giao cắt hai đường EMA6, EMA 20 và hai đường này đi ngang. Sức mạnh xu hướng suy giảm với lực cung gia tăng chiếm ưu thế trở lại so với lực cầu. Chỉ báo RSI co hẹp và duy trì ở mức trung bình

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng đi ngang  tạo nền giá trên mức 1524 và tích lũy động lượng và duy trì xu hướng tăng điểm.

Đóng các lệnh mua nếu giá đi xuống dưới vùng 1522.

Kháng cự :1534

Hỗ trợ :1524, 1515Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram