Thị trường đi ngang với độ rộng cân bằng và thanh khoản suy giảm

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến giảm điểm thân ngắn có khoảng dao động tương đương khoảng dao động của thân nến giảm điểm liền trước và đóng cửa thấp hơn. Khối lượng giao dịch khớp lênh suy giảm và dưới mức trung bình 20 phiên
Đường giá duy trì trên các đường trung bình động EMA6, EMA20,EMA 50. Chỉ báo RSI tiếp cận vùng quá mua và tiếp tục thể hiện đà suy giảm.
Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng dao động tạo nền giá cân bằng quanh 1390 để giảm áp lực bán.
Kháng cự : 1400, 1420
Hỗ trợ : 1383

Chỉ số phái sinh VN30F1M dao động giảm và tiếp cận lại vùng hỗ trợ 1500. Đường giá đi xuống dưới các đường trung bình động EMA6, EMA20. Động lượng RSI tiếp tục suy giảm với sức mạnh xu hướng suy yếu và lực cung cầu ở mức thấp. Ở vị thế hiện tại, chỉ sô có xu hướng dao động  đi ngang trong vùng hộp giá và giảm áp lực  bán.
Cân nhắc dừng các lệnh mua khi giá đi xuống  dưới vùng hỗ trợ.
Kháng cự: 1515
Hỗ trợ: 1500

VN30F1M


Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram