Thị trường đi ngang trong sắc xanh với thanh khoản suy giảm

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến giảm điểm có bóng nến thân ngắn có hai bóng nến ngắn, nằm ngay phía trên thân nến tăng điểm phiên trước và có cùng mức giá đóng cửa.  Chỉ số VNINDEX tiếp tục dao động co hẹp và cân bằng  trong khoảng dao động của 1 tuần qua. Đường giá vận động duy trì trên đường trung bình động EMA20 và EMA50 và hai đường này có độ dốc lên. Đường RSI tiếp tục đi ngang và có xu hướng thoát khỏi xu hướng giảm hình thành trong 3 tháng qua khi lực cung cầu cân bằng ở mức thấp. Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng tiếp tục đi ngang co hẹp khi sức mạnh xu hướng yếu, dần thoát khỏi áp lực xu hướng giảm từ đầu tháng 7. Chỉ số tạo nền giá và giảm áp lực bán và cần có xác nhận rõ ràng hơn về động lượng để vượt thoát xu hướng dao đi ngang.

Chỉ số thị trường 16.09.2021

Chỉ số phái sinh VN30F1M dao động rộng quanh vùng 1448 và suy giảm tính tương quan so với vận động trong phiên của chỉ số cơ sở. Chỉ báo RSI tiếp tục xu hướng giảm phân kỳ giá và lực cung cầu tiếp tục cân bằng ở mức thấp. Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng tiếp tục dao động cân bằng quanh vùng 1449 và duy trì trên vùng 1446.

Kháng cự :1452

Hỗ trợ :1446, 1438

Nhóm dẫn dẵn chỉ số 


Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram