Thị trường đi ngang dưới độ rộng sắc đỏ trong tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến giảm điểm thân ngắn với hai bóng nến ngắn, đồng thời có mức đóng cửa sát mức đóng cửa phiên trước. Đường giá duy trì phía trên so với các đường trung bình động EMA6, EMA 20, EMA50 và các đường này có xu hướng dốc lên. Chỉ báo RSI tiếp cận vùng quá mua và suy giảm nhẹ. Sức mạnh xu hướng ở mức yếu và  giảm cân bằng trở lại sau phiên dao động liền trước. Ở vị thế hiện hiện, chỉ số có xu hướng đi ngang dao động cân bằng tạo nền giá hẹp trên vùng 1390 và  và duy trì xu hướng tiếp cận vùng kháng cự ngắn hạn.

Kháng cự : 1420

Hỗ trợ :1380

Chỉ số phái sinh VN30F1M vận động thoái lui  với biên độ giảm. Chỉ số vận động giao cắt hai đường trung bình động Ema6 và Ema20. Chỉ báo RSI duy trì cân bằng trở lại trên mức trung bình.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng đi ngang tạo nền giá cân bằng trên vùng 1500 và tích lũy lại động lượng để duy trì xu hướng tăng.

Kháng cự : 1515, 1530 - Mua khi gia vượt kháng cự ngắn hạn 1515

Hỗ trợ :1492, 1500 -Dừng lệnh mua khi giá đi xuống dưới vùng 1500

VN30F1M


Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram