Thị trường đi ngang dưới áp lực độ rộng sắc đỏ và tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư

. 3 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến giảm điểm thân rất hẹp với hai bóng nến cân bằng (nến Doji) có khỏag dao động bao trùm thân nến tăng điểm phiên trước và đóng cửa ở mức đóng cửa phiên trước.

Khối lượng khớp lệnh gia tăng so với phiên trước nhưng  nằm dưới so với trung bình 20 phiên.

Mẫu nến nằm trên các đường EMA6, EMA20, EMA50 trong hai đường EMA20, EMA50 duy trì độ dốc đi ngang. Chỉ báo RSI thể hiện mức co hẹp và duyt trì ở mức trên trung bình. Sức mạnh xu hướng yếu và lực cung cầu cân bằng.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số tiếp cận vùng kháng cự 1482 và thể hiện mức suy giảm động lượng và lực cầu. Chỉ số có xu hướng dao động cân bằng giảm áp lực và tích lũy động lượng quanh vùng 1473.

Kháng cự: 1482

Hỗ trợ: 1452, 1414

Chỉ số phái sinh có phiên đi ngang biến động rộng quanh vùng 1519 với biên độ ngày gia tăng so với phiên trước

Chỉ số  đóng cửa tại vị trí EMA6 và nằm dưới EMA20 trong đó hai đường này có xu hướng đi ngàng và co hẹp khoảng cách. Chỉ báo RSI dao động tiệm cận mức trung bình .Sức mạnh xu hướng ở mức yếu và lực cung cầu dần cân bằng trở lại.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số  có xu hướng duy trì trên vùng 1515 và tạo nền nền giá duy trì xu hướng tăng trở lại. Chỉ số thể hiện mức dao động cùng chiều và tương quan thấp với chỉ số cơ sở.

Đóng các lệnh mua khi giá đi xuống dưới 1514

Mở lệnh mua khi giá vượt trên 1523 với  động lượng và lực xu hướng tích cực hơn.

Kháng cự :1544, 1531

Hỗ trợ :1514Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram