Thanh khoản duy trì thấp, thị trường giảm điểm nhẹ trong tâm lý chờ đợi

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến giảm điểm thân trung bình với mức đóng cửa giảm trở lại mức trung bị thân nến hẹp liền trước. Mẫu nến giao cắt EMA6 nằm dưới EMA20 đồng thời nằm dưới EMA50
Khối lượng khớp lệnh suy giảm so với phiên trước và nằm dưới mức trung bình 20 phiên. Chỉ báo RSI  vận động  đi ngang dưới mức trung bình và có tín hiệu suy yếu.
Thị trường trong  giai đoạn "trầm lắng" co hẹp giảm áp lực bán vùng cản ngắn hạn 1220  với thanh khoản suy giảm so các phiên liền trước đồng thời dưới mức trung bình 10 phiên. Chỉ số tiếp diễn xu hướng này khi tâm lý thận trọng bao trùm và dần hình thành nền giá để vượt thoát kênh giảm chính. Nhà đầu tư quan sát các xác nhận rõ ràng hơn.
Kháng cự: 1250 và 1220
Hỗ trợ:1,164 và 1,120


Phiên giao dịch ngày 04/07/2022, chỉ số phái sinh VN30F1M dao động rộng và giảm  trở lại mức mở cửa sau khi có đà tăng tạo gap phiên mở cửa.
Chỉ số nằm sát phía dưới các đường EMA6, EMA20, EMA50 trong đó các đường này co hẹp và đi ngang. Chỉ số RSI suy giảm trở lại quanh mức trung bình.
Ở vị thế hiện tại, sức mạnh xu hướng ở mức yếu trong giai đoạn thị trường chung trầm lắng và tâm lý thận trọng bao trùm. Chỉ số tiếp diễn giai đoạn co hẹp tích lũy lực cầu duy trì trên vùng 1237 để hình thành nền giá. Các lệnh mua được cân nhắc khi chỉ số tạo được nền giá và có các xác nhận cải thiện tích cực hơn

Kháng cự: 1,250 và 1,257
Hỗ trợ: 1,236 và 1,226Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram