Tâm lý tích cực với độ rộng sắc xanh giúp thị trường tăng điểm

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến tăng điểm thân trung bình với bóng dưới rất ngắn, nằm lùi lên phía trên so với mẫu nến phiên liền trước. Khối lượng giảm so với phiên trước và ở dưới mức trung bình 20 phiên.

Đường giá vượt lên phía trên so với hai đường EMA 20 và EMA50 sau khi có chuỗi phiên giằng co giao cắt. Chỉ số RSI gia tăng và vượt thoát kênh giảm giá. Mặc dù sức mạnh xu hướng tăng trở lại nhưng vẫn ở mức thấp và lực cầu thấp khi tiếp cận các vùng kháng cự  ngắn hạn 1361, 1375.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có thoát khỏi kênh giảm trung hạn  và co xu hướng tiếp tục tạo các nền giá ngắn hạn trên vùng 1348 và duy trì đà tăng.

Kháng cự : 1359 ,1375

Hỗ trợ:1440 ,1332

Chỉ số phái sinh VN30F1M vận động hình thành xu hướng tăng điểm với độ biến thiên suy giảm và hệ số tương quan được duy trì so với chỉ số cơ sở. Mức chênh lệch giá đóng cửa  được nới  rộng sau các phiên biến động hẹp

Chỉ số vận động phía trên hai đường trung bình động EMA6, EMA20. Chỉ số RSI gia tăng mạnh và tiếp cận vùng quá mua.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng đi ngang tạo các nền giá hẹp và duy trì đà tăng

Kháng cự : 1452, 1456

Hỗ trợ : 1446.

VN30F1M


Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram