Sắc xanh mở rộng mạnh nhưng tâm lý thận trọng quan sát khiến chỉ số tăng điểm nhẹ

. 3 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến giảm điểm thân ngắn có bóng trên . Khoảng dao động nằm trong thân nến giảm điểm liền trước và nằm ở nửa trên khoảng dao động rộng phiên trước. Mức đóng cửa sát phía dưới EMA6, duy trì trên các đường EMA20 và EMA50 và hai đường này đi ngang.


Khối lượng khớp lệnh suy giảm so với phiên trước nhưng vượt trên mức trung bình 20 phiên.
Chỉ báo RSI đi ngang quanh mức trung bình . Sức mạnh xu hướng tiếp diễn ở mức yếu trong khi lực cung cầu đều suy giảm dần.
Ở vị thế hiện tại, biên độ dao động co hep và chỉ số dần cân bằng trở lại. Với sức mạnh xu hướng yếu và lực cầu thấp, chỉ số có xu hướng tiếp diễn đi ngang  trên 1,493 với tâm lý quan sát. Sau giai đoạn trầm lắng dao động cân bằng với tâm lý thận trọng, dòng tiền có tín hiệu phân hóa khi tập trung vào một số cổ phiếu có thông tin kinh doanh hỗ trợ tốt.
Kháng cự:1,513 và 1,522
Hỗ trợ:1,493 và 1,467

Chỉ số phái sinh suy giảm trở lại sau khi tăng tạo khoảng trống giá đầu phiên và tiếp diễn giai đoạn tạo gap âm so với chỉ số cơ sở.
Đường giá giao cắt các đường EMA6, EMA20 trong đó các đường này thu hẹp khoảng cách và biên độ giá hẹp dần đồng thời vận động dưới xu hướng giảm chính
Ở vị thế hiện tại, chỉ số có có xu hướng cân bằng tích lũy lực cầu trở lại sau khi vận động dao động liên tiếp quanh  với các khoảng trống giá lớn quanh mức 1,517. Chỉ số chịu tác động lớn từ tâm lý thị trường chung và yếu tố dòng tiền của thị trường cơ sở.
Biên độ 1526 -1507 là biên độ cân bằng  và nền giá của chỉ số. Nhà đầu tư quan sát chỉ số cơ sở để nắm bắt điểm phá vớ xu hướng khi lực xu hướng vẫn ở mức yếu  và tâm lý thận trọng bao trùm.

Kháng cự :1524, 1537
Hỗ trợ :1507Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram