Sắc xanh lan tỏa với đà tích cực của nhóm Smallcap và Midcap giúp thị trường tăng điểm với thanh khoảng gia tăng

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến tăng điểm thân ngắn có bóng nến trên thân nến có khoảng dao động khá tương đồng so với thân nến giảm điểm liền trước. Chỉ số VNINDEX tiếp tục vận động trên đường trung bình động EMA 20, EMA50 và hai đường trung bình này có độ dốc lên ở mức thấp. Chỉ báo động lượng RSI có tín hiệu cải thiện và vượt thoát xu hướng suy giảm hình chính hình thành trong hai tháng qua. Lực cầu gia tăng với khối lượng gia tăng mạnh so với phiên trước nhưng sức mạnh xu hướng vẫn ở mức thấp. Ở vị thế hiện tại, chỉ số VNINDEX thoát khỏi  áp lực kênh giảm giá trung hạn từ đầu tháng 7, có xu hướng tiếp tục dao động cân bằng trên vùng 1444 và hình thành nền giá duy trì đà tăng.

Chỉ số phái sinh VN30F1M gia tăng mạnh sau khi tạo nền hỗ trợ quanh mức 1448  và tương quan chặt với chỉ số thị trường cơ sở. Chỉ số RSI gia tăng   tiếp cận vùng quá mua, giảm mức độ phân kì so với giá và sức mạnh xu hướng cải thiện. Ở vị thế hiện tại chỉ số phái sinh có xu hướng cân bằng tạo nền giá mới trên mức 1453 và duy trì đà tăng.

Hỗ trợ: 1448, 1453

Kháng cự: 1468Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram