Sắc đỏ bao chùm với thanh khoản gia tăng mạnh với đà giảm lớn nhất từ nhóm Midcap

. 3 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến giảm điểm thân dài không có bóng dưới ( tương đương mẫu nến Marubozu) đồng thời có khoảng dao động bao phủ 4 phiên liền trước.

Khối lượng khớp lệnh gia tăng so với phiên trước và vượt trên so với trung bình 20 phiên.

Mẫu nến cắt xuống dưới EM6 trong khi duy trì trên EMA20, EMA50 trong đó hai đường này đi ngang. Áp lực suy giảm mạnh trong phiên chiều khiến chỉ báo RSI quay đầu giảm sau các phiên duy trì đi ngang ở mức tiệm cận vùng quá mua. Sức mạnh xu hướng yếu với lực cầu suy giảm dưới áp lực tâm lý chung.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số chịu áp lực tâm lý lớn khi lực cầu yếu. Chỉ số có xu hướng tiếp cận lại các vùng hỗ trợ ngắn hạn 1494và dần cân bằng trở lại

Kháng cự: 1524

Hỗ trợ: 1494, 1475

Chỉ số phái sinh tiếp diễn đà giảm với biên độ lớn nhất trong 10 phiên trở lại đây sau phiên đi ngang liền trước dưới áp lực lớn từ chỉ số cơ sở.

Chỉ số giá đi xuống dưới hai đường EMA6 và EMA20. Chỉ báo RSI thoái lui sâu xuống vùng quá bán khi lực cầu giảm mạnh dưới áp lực bán.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số tiếp cận vùng hỗ trợ 1516- 1510 và có xu hướng dần cân bằng để giảm áp lực. Chỉ số ảnh hưởng lớn từ tâm lý thị trường chung trong phiên mở cửa

Đóng các lệnh mua khi đi xuống 1508.

Mở các lệnh mua khi lực cầu cải thiện tích cực hơn và chỉ số tạo nền giá vượt trở lại vùng 1522

Kháng cự :1520, 1531

Hỗ trợ :1510Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram