Nhóm VN30 tăng điểm mạnh trong phiên chiều, VNINDEX bứt phá khỏi mốc 1500

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến tăng điểm thân trung bình (tương đương mẫu Marubozu) và đóng cửa ở mức cao nhất 4 phiên liền trước. Mẫu nến đóng cửa vượt trên các đường các đường EMA6, EMA20, EMA50 sau ba phiên giao cắt đường EMA6, EMA20.
Khối lượng khớp lệnh suy giảm so với phiên trước và nằm dưới mức trung bình 20 phiên.


Chỉ báo RSI hồi phục và vượt trên mức trung bình. Lực cầu gia tăng trở lại và đẩy lùi áp lực bán nhưng sức mạnh xu hướng ở mức thấp.
Ở vị thế hiện tại,chỉ số tiếp cận lại vùng kháng cự ngắn hạn 1,510  và là vùng nền giá co hẹp của tuần liền trước. Chỉ số có xu hướng tiếp tục tạo các nền giá ngắn hạn duy trì đà tăng khi thanh khoản vẫn ở mức thấp và áp lực bán giảm dần.
Kháng cự:1,513 và 1,522
Hỗ trợ:1,493 và 1,467


Chỉ số phái sinh có phiên giao dịch tăng điểm mạnh trong ngày đáo hạn với động lực từ sắc xanh lan tỏa của rổ chỉ số VN30 trong phiên chiều. Chỉ số VN30F2203 có khoảng trống giá âm lớn so với chỉ số cơ sở.
Đường giá giao vượt lên trên hai đường EMA6, EMA20 trong đó hai đường nàydốc lên. Chỉ số phái sinh tiếp cận lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh mức 1530 với lực cầu có tín hiệu suy giảm. Chỉ báo RSI tiệm cận trở lại mức quá mua.
Ở vị thế hiện tại, chỉ số có có xu hướng duy trì trên mức hỗ trợ ngắn hạn 1525 và duy trì đà tăng. Mức gap âm lớn giúp duy trì đà tăng chỉ số và có thể tạo mức biến động vào đầu phiên giao dịch

Kháng cự :1538, 1541
Hỗ trợ :1525, 1521Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram