Nhóm cổ phiếu lớn tăng mạnh trở lại với thanh khoản duy trì, dẫn dắt sắc xanh lan tỏa

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến tăng điểm thân dài có bóng nến dưới ngắn (tương đương mẫu Marubozu) và khoảng dao động 5 phiên giao dịch gần nhất

Khối lượng khớp lệnh suy giảm so với phiên trước và  nằm dưới so với trung bình 20 phiên.

Mẫu nến có phiên thứ 4 liên tiếp giao cắt cả hai đường  EMA20, đồng thời giao cắt và đóng cửa trở lại trên đường EMA50 trong đó hai đường này đi ngang và co hẹp khoảng cách. Lực cầu gia tăng trở lại và cân bằng với lực cung. Chỉ báo RSI gia tăng và trở lại mức trung bình

Ở vị thế hiện tại, chỉ số thể hiện lực cầu gia tăng và tiếp cận lại vùng cân bằng biên độ dao động trong 6 tuần gần nhất ở 1476 và có xu hướng tiếp diễn tích lũy lực cầu và duy trì đà hồi phục.

Kháng cự: 1500

Hỗ trợ: 1438, 1390

Chỉ số phái sinh có phiên tăng mạnh trở lại với biên độ ngày tiếp diễn xu hướng mở rộng nhưng tạo khoảng trống giá âm  ở mức lớn so với chỉ số cơ sở. (-12.26 điểm).

Đường giá vượt trên các đường  EMA6, EMA20 và có xu hướng vượt thoát khỏi áp lực kênh giảm chính trong 3 tuần qua. Chỉ báo RSI gia tăng mạnh và đi sâu vào vùng quá mua. Lực câu gia tăng mạnh và áp đảo lực cung

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng tiếp diễn  duy trì trên vùng 1494 và duy trì đà tăng.

Mở các lệnh mua khi giá tạo nền giá đi ngang và duy trì thanh khoản ở mức trên trung bình.

Đóng các lệnh mua khi giá đi xuống dưới 1494.

Kháng cự :1514, 1524

Hỗ trợ :1494, 1482Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram