Nhóm cổ phiếu lớn giảm trở lại dưới sắc đỏ mở rộng và tâm lý chờ đợi khiến thị trường thoái lui

. 3 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến giảm điểm điểm thân ngắn nằm ở nửa trên so với thân nến tăng điểm mạnh liền trước.

Khối lượng khớp lệnh gia tăng so với phiên trước nhưng  nằm dưới so với trung bình 20 phiên.

Mẫu nến nằm trên các đường EMA6, EMA20, EMA50 trong đó hai đường EMA6 và EMA20 đi ngang và giao cắt  nhau. Chỉ báo RSI tiếp diễn xu hướng suy giảm chính trong đầu tháng 11 và đạt mức trung bình. Sức mạnh xu hướng suy giảm với lực cung cầu cân bằng ở mức thấp.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số tiếp cận vùng kháng cự 1477 và thể hiện lực cầu suy giảm. Chỉ số có xu hướng dao động cân bằng giảm áp lực. Các vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh vùng 1452  giúp chỉ số tích lũy lực cầu duy trì đà hồi phục

Kháng cự: 1477

Hỗ trợ: 1452, 1414

Chỉ số phái sinh có phiên giảm hồi với biên độ suy giảm về vùng hỗ trợ đà hồi phục.

Chỉ số giao cắt hai đường EMA6 và EMA 20 và tiếp cận vùng kháng cự quanh mức 1533.  Chỉ báo RSI đi ngang dưới mức trung binhg và sức mạnh xu hướng giảm, lực cung cầu cân bằng trở lại.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số  có xu hướng đi ngang trên vùng hỗ trợ ngắn hạn 1514 và tiếp diễn giảm áp lực bán và tích lũy động lượng. Chỉ số chịu tác động lớn từ tâm lý thị trường chung khi mức chênh lệch giảm dần.


Đóng các lệnh mua khi giá đi xuống dưới 1513

Mở các lệnh mua mới khi giá tiếp diễn đi lên với lực cầu gia tăng tạo các mức kháng cự 1526, 1531.

Kháng cự :1544, 1531

Hỗ trợ :1514, 1510Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram