Nhóm cổ phiếu lớn đóng vai trò giữ nhịp khi tâm lý thận trọng tăng trước diễn biến nhóm cổ F

. 3 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến giảm điểm thân rất hẹp có hai bóng nến dài, đóng cửa ở mức trung vị dao động ba phiên, đồng thời mẫu nến này có khoảng dao động bao trùm mẫu nến phiên trước . Giá đóng cửa sát dưới EMA6  và trên EMA 20, EMA50 trong đó các đường này đi ngang có hẹp.
Khối lượng khớp lệnh gia tăng so với phiên trước và vượt trên mức trung bình 20 phiên.
Chỉ báo RSI đi ngang quanh mức trung bình. Lực cầu yếu hơn lực cung nhưng áp lực bán tiếp diễn xu hướng giảm dần.
Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng tạo mức cân bằng tạo nền giá quanh mức 1492 và tích lũy lực cầu. Số liệu quý 1, tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao và mức tăng trưởng  tín dụng cao đột biến so với cùng kỳ các năm trước trong khi chỉ số gia tiêu dùng ở mức thấp thể hiện môi trường kinh doanh tiếp triển triển vọng lạc quan. Điều này sẽ duy trì hỗ trợ đà tăng chỉ số trong dài hạn trong khi dòng tiền có xu hướng tiếp diễn phân hóa thu hút bới kết quả kinh doanh quý 1 trong thời gian tới. Các tin tức ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu FLC  tạo áp lực chốt lời ngắn ở một số nhóm cổ phiếu và có tính giảm dần.
Kháng cự:1502
Hỗ trợ:1,473 và 1,457


Chỉ số phái sinh có phiên có phiên dao động rộng và trở lại vùng hỗ trợ 1,488 vào cuối phiên. Mức biến động mạnh và gap giá âm rộng so với chỉ số cơ sở thể hiện mức kì vọng thấp và thận trọng trong giai đoạn các thông tin ảnh hưởng lớn tới tâm lý nhưng ít ảnh hưởng xu hướng dài hạn.
Chỉ báo RSI trở lại mức trung bình và giá giao cắt các đường trung bình EMA6, EMA20, EMA50 trong đó các đường này xiết chặt
Ở vị thế hiện tại, chỉ số đi ngang và tạo nền giá trên vùng 1,488 khi VN30 có xu hướng gia tăng lực cầu.
Mở lệnh mua khi chỉ số hình thành nền giá trên vùng1488 và thể hiện động lượng gia tăng tích cực Đồng thời đóng các lệnh mua nếu giá đi xuống phá vỡ vùng hỗ trợ 1,485

Kháng cự: 1,495 và 1,508
Hỗ trợ: 1,477 và 1,488Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram