Lực cầu trở lại cuối phiên chiều giúp chỉ số lấy lại sắc xanh

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến tăng điểm thân ngắn có bóng nến dưới dài và đóng cửa sát tương đương phiên trước. Giá đóng cửa sát  phía dưới EMA6 nằm dưới EMA20 đồng thời nằm dưới EMA50
Khối lượng khớp lệnh gia tăng so với phiên trước nhưng nằm dưới mức trung bình 20 phiên. Chỉ báo RSI  vận động  đi ngang dưới mức trung bình.
Lực cầu trở lại khi chỉ số tiệm cận lại vùng hỗ trợ đáy cũ giai đoạn hai tháng qua. Thanh khoản duy trì và ở mức trung bình các phiên liền trước. Chỉ số vận động trong giai đoạn giảm áp lực và tích lũy lực cầu trên vùng hỗ trợ mạnh 1164. Nhà đầu quan sát diễn biến phiên đầu tuần để tìm kiếm xác nhận lực hồi phục.

Kháng cự: 1250 và 1320
Hỗ trợ:1,164 và 1,120


Phiên giao dịch ngày 01/07/2022, chỉ số phái sinh VN30F1M có phiên biến động rộng khi đảo chiều trở lại trong phiên chiều lấy lại mức điểm  mở cửa
Chỉ số vượt trở lại EMA6, EMA20 khi hai đường này giao cắt nhau và tiệm cận dưới EMA50.
Ở vị thế hiện tại, vùng 1235- 1238 tiếp diễn là vùng thể hiện  cân bằng giữa phe mua và phe bán. Chỉ số có xu hướng tạo nền giá xiết chặt quanh vùng này tích lũy lực cầu sau giai đoạn biến động giảm áp lực. Nhà đầu tư quan sát thị trường chung để tìm kiếm xác nhận trong giao đoạn thị trường chung tiếp tục đi tìm động lực trong đà tăng yếu.

Kháng cự: 1,270 và 1,257
Hỗ trợ: 1,235 và 1,226Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram