Lực cầu " cởi trói" sau đà giảm dài giúp thị trường tăng điểm trong sắc xanh

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu tăng điểm thân dài có bóng nến dưới và đóng cửa ở mức trung bị mẫu nến phiên trước. Giá đóng cửa nằm dưới các đường EMA6. EMA20, EMA50 trong đó các đường này dốc xuống.
Khối lượng khớp lệnh suy giảm so với phiên trước và nằm dưới mức trung bình 20 phiên.


Chỉ báo RSI cải thiện và có xu hướng đi ra khỏi vùng quá bán.
Chỉ số hình thành vùng nền quanh mức 1308 và có xu hướng tiếp diễn duy trì biến động đi ngang trên vùng này để giảm áp lực đà bán liền trước, tích lũy lực cầu trở lại trước khi có thể tiếp cận trở lại vùng cản 1373. Vùng cản ngắn hạn của Vn30 quanh mức 14114 -1425 sẽ là thử thách giúp duy trì động lực hồi phục. Cụm từ " long term- dài hạn" được các lãnh đạo doanh nghiệp nhắc tới nhiều hơn trong giai đoạn sụt giảm của thị trường cũng cho thấy tâm lý thận trọng của dòng tiền ngắn hạn.
Kháng cự:, 1373
Hỗ trợ: 1,308 và 1251


Chỉ số phái sinh VN30F1M có phiên hồi phục với biên độ lớn và giảm dần áp lực kênh giảm giá.
Chỉ số RSI cải thiện và duy trì quanh mức trung bình . Chỉ số VN30F1M vượt lên trên các đường EMA6, EMA20 và có xu hướng tạo nền giá chặt quạn mức 1375
Ở vị thế hiện tại, chí số tạo nền giá hẹp và tích lũy lực cầu.
Mở các lênh mua khi giá tiếp diễn gia tăng và lực cầu tiếp tục cải thiện
Đóng các lênh mua khi giá đi xuống vùng 1375

Kháng cự: 1,431
Hỗ trợ: 1,359 và 1,375Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram