Dòng dầu khí là điểm sáng trong đà lan tỏa sắc xanh của thị trường

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến tăng điểm thân rất ngắn có bóng nến trên,  nằm phía trên so với mẫu nến thân hẹp phiên trước. Mẫu nến nằm phía trên các đường EMA6, EM20, EMA50 trong đó các đường này dốc lên với độ dốc thấp.
Khối lượng khớp lệnh suy giảm so với phiên trước và nằm dưới mức trung bình 20 phiên.
Chỉ báo RSI tiếp diễn đi ngang trên mức trung bình và tiếp diễn xu hướng co hẹp biên độ. Sức mạnh xu hướng duy trì thấp và lực cung cầu cân bằng.
Ở vị thế hiện tại, chỉ số có động lượng cải thiện nhưng sức mạnh xu hướng yếu. Chỉ số có xu hướng đi ngang với biên độ hẹp dần trên vùng 1,503 để tích lũy lực cầu.
Kháng cự:1522 và 1,536
Hỗ trợ:1,493 và 1,467


Chỉ số phái sinh có phiên giao dịch phiên độ hẹp sau khi tạo gap giá tăng đầu phiên giao dịch và tiếp diễn giai đoạn tạo khoảng chênh lệnh giá âm so với chỉ số cơ sở.
Đường giá giao cắt các đường EMA6, EMA20 trong đó các đương này có xu hướng thu hẹp khoảng cách trở lại và có xu hướng giao cắt nhau. Chỉ báo RSI suy giảm về mức trung bình sau khi tiếp cận mức qua mua. Lực cung cầu cân bằng.
Ở vị thế hiện tại, chỉ số có có xu hướng đi ngang tạo nền giá và tích lũy động lượng và duy trì đà hồi phục, hiệp phương sai thấp với chỉ số cơ sở thể hiện mức suy giảm và tâm lý quan sát của nhà đầu tư.
Mở lệnh mua khi giá duy trì  tạo nền giá quanh 1,527  với lực cầu tích cực trở lại.
Đóng các lệnh mua khi giá đi xuống dưới 1524.

Kháng cự :1534, 1542
Hỗ trợ :1524,1517Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram