Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu lớn là động lực gia tăng tâm lý kì vọng

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến tăng điểm thân nến dài
không có bóng nến ( nến Marubozu) và tăng tạo gap so với
thân nến tăng điểm phiên trước. Khối lượng gia tăng mạnh
vượt trên mức trung bình 20 phiên
Đường giá tiếp tục vượt lên phía trên so với các đường trung
bình động EMA6, EMA 20, EMA50 và các đường này có xu
hướng dốc lên. Chỉ báo RSI gia tăng mạnh và tiếp cận mức
quá mua.
Ở vị thế hiện hiện, chỉ số có xu hướng tiếp tục gia tăng và tiếp
cận vùng đỉnh cũ đồng thời tạo các nền giá ngắn hạn để duy
trì động lượng
Kháng cự : 1420
Hỗ trợ :1380

Chỉ số phái sinh VN30F1M trên kênh tăng giá với độ dốc lên lớn. Chỉ số nằm trên đường EM6 và EMA20 và cso phiên giao động với biên độ rộng gia tăng đột biết

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng đi ngang cân bằng trở lại khi động lượng ở mức cao và tiếp tục gia tăng để tiếp các vùng kháng cự quanh vùng 1530.

Cân nhắc dừng các lệnh mua khi giá đi xuống mức 1511 và cân nhắc mua lại khi giá tiếp cận các vùng hỗ trợ mạnh

Kháng cự 1530

Hỗ trợ :1492, 1500,1505Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram