Đà hồi phục cuối phiên giúp thị trường tăng điểm với thanh khoản suy giảm và độ rộng cân bằng

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến tăng điểm thân trung bình với bóng nến dưới dài và đóng cửa ở nửa trên thân nến giảm điểm liền trước. Khối lượng khớp lệnh  suy giảm so với phiên trước và vượt trên so với trung bình 20  phiên.

Giá hình thành mẫu nến giao cắt hai đường EMA6 , EMA 20 và đóng cửa phía trên hai đường này. Chỉ báo RSI hồi phục trở lại sau đà suy giảm với lực cầu hồi phục và cân bằng trở lại với lực cung.

Ở vị thế hiện tại,  chỉ số thể hiện đà hồi phục và duy trì trên vùng hỗ trợ 1384 đồng thời tiếp cận vùng cân bằng 2 tuần trở lại đây. Chỉ số có xu hướng dao động cân bằng và  tạo nền giá quanh vùng 1395 để tích lũy động lượng duy trì xu hướng tăng.

Kháng cự : 1400

Hỗ trợ : 1384, 1366

Chỉ số phái sinh VN30F1M  duy trì biên độ rộng và hồi phục vào cuối phiên giao dịch với số lượng hợp đồng mở gia tăng.

Giá vận động cắt lên trên hai đường EMA6 và EMA20 đồng thời đóng cửa trên cùng kháng cự 1485.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng dao động cân bằng trên vùng này tạo nền giá trong vùng 1495 -1491 và hình thành nền giá tiếp diễn xu hướng hồi phục.

Kháng cự: 1495

Hỗ trợ: 1485, 1462Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram