Áp lực tâm lý từ nhóm VN30 khiến thị trường tiếp diễn thoái lui với thanh khoản giảm

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến giảm điểm thân ngắn, nằm sát phía dưới mẫu nến giảm điểm hẹp phiên trước và nằm trong và cùng mức trung vị với thân nến giảm lớn ngày 24/02. Thân nến  giao cắt hai đường EMA6, EMA20 và duy trì trên đường EMA50.
Khối lượng khớp lệnh suy giảm so với phiên trước và nằm dưới mức trung bình 20 phiên.


Chỉ báo RSI giảm xuống quanh mức trung bình . Sức mạnh xu hướng tiếp diễn ở mức yếu trong khi lực cung gia tăng khiến lực cầu suy yếu.
Ở vị thế hiện tại, tiếp diễn đi ngang không xu hướng và thoái lui khi lực cầu yếu. Chỉ số có xu hướng tích lũy lại lực cầu  và các hỗ trợ ngắn hạn giúp giảm áp lực tâm lý.
Kháng cự:1,513 và 1,522
Hỗ trợ:1,487, 1467

Chỉ số phái sinh dao động đi ngang biên độ suy giảm so với hai phiên liền trước và tiếp diễn giai đoạn tạo khoảng trống giá âm so với chỉ số cơ sở.
Đường giá giao cắt các đường EMA6, EMA20 trong đó các đường này thu hẹp khoảng cách rất hẹp. Chỉ báo RSI suy yếu trở lại dưới mức trung bình. Lực cung cầu cân bằng ở mức thấp và sức mạnh xu hướng yếu.
Mở các lệnh mua khi chỉ số tạo được nền giá với lực cầu cải thiện trong vùng 1507 -1511. Đồng thời đóng các lệnh mua khi giá đi xuống dưới vùng hỗ trợ 1507
Ở vị thế hiện tại, chỉ số có dao động cân bằng quanh mức 1,511 dưới áp lực bán và có xu hướng tích lũy tạo nền giá trên mức 1,507. Chỉ số có xu hướng tiếp diễn đi ngang và co hẹp khi lực xu hướng yếu

Kháng cự: 1,524, 1,537
Hỗ trợ: 1507Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram