VNINDEX trở lại mức đỉnh lịch sử với sắc xanh lan tỏa và thanh khoản gia tăng mạnh

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến tăng điểm thân dài, kg có bóng nến ( mẫu Marubozu) và khoảng dao động vượt trên so với vùng cản 1400 của 11 phiên gần nhất. Khối lượng khớp lệnh | gia tăng so với phiên trước, 22.50% vượt trên so với trung bình 20  phiên.

Giá đóng cửa vượt trên EMA6 , và tạo khoảng cách lớn với các đường EMA20, EMA50 trong đó các đường này các thiện độ dốc lên. Chỉ báo RSI gia tăng mạnh và tiếp cận vùng quá mua với lực cầu suy giảm về cuối phiên.

Ở vị thế hiện tại,  chỉ số  tiếp cận vùng đỉnh cũ 1423, thời điểm  tháng 7/2021. Chỉ số có xu hướng tạo các nền giá cân bằng trên vùng 1416, tích lũy động lượng và duy trì đà tăng.

Hỗ trợ :1400, 1386.

Chỉ số phái sinh VN30F1M  vận động trên kênh tăng giá và tiếp diễn mở rộng biên độ ngày và tương quan chặt với thị trường cơ sở. Giá duy trì trên các đường trung bình EMA6, EMA20. Động lượng gia tăng mạnh và đi sâu vào dùng quá bán, đồng thời thể hiện suy yếu trở lại khi tiếp cận vùng đỉnh cũ.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng dao động cận bằng trở lại quanh vùng 1417 để tạo nền giá suy trì đà tăng  và có ảnh hưởng lớn từ thị trường cơ sở.  Cân nhắc đóng các lệnh mua khi giá đi xuống dưới vùng 1412.

Kháng cự: 1538

Hỗ trợ: 1512Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram