VN30 rơi về vùng 840, thị trường kỳ vọng một nhịp hồi

. 1 min read

Thị trường phiên 18/6/2019 tiếp tục diễn biến tiêu cực. VN30 giảm về  vùng 840 như chúng tôi dự đoán. VN30F1906 di chuyển đồng pha với chỉ số  cơ sở theo hướng đi xuống trong biên độ khá hẹp. Trong phiên điểm đáng  chú ý là cú bật hồi về cuối phiên của chỉ số phái sinh khiến đóng cửa  chỉ số này hiện lệch dương hơn 3 điểm so với cơ sở.

Trong trung hạn, VN30 đang chạm về vùng hỗ trợ tiếp theo tại 840 và  nhiều khả năng sẽ bật tăng trở lại trong 1-2 phiên tới. Điều này phần  nào lý giải về sự lấn át của bên mua trong phiên ATC.

Về chiến lược giao dịch, mặc dù VN30 nhiều khả năng sẽ hồi nhẹ, nhưng  VN30F1906 cũng lại đang lệch dương nên việc dự đoán xu hướng cho 2  phiên cuối của hợp đồng này là rất khó. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị  NĐT đứng ngoài quan sát, chỉ mở trạng thái nếu thị trường tạo trend thực  sự rõ ràng.Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram