Tổng quan về mô hình nến phổ biến

. 1 min read

Biểu đồ nến là biểu đồ được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Trong hàng ngàn mô hình, dưới đây là các mô hình phổ biến để các trader tham khảo.

Mọi mô hình đều có xác suất, những mô hình phổ biến là do xác suất thành công cao khi phát hiện mô hình như vậy.

Trading là một môn thể thao cần phải sự luyện tập và kỷ luật. Chúc các bạn thành công.Nguyễn Hoàng Giang

I would like to create a fusion between Computer Engineering and Financial Services to serve people better

Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram