Thị trường thoái lui với độ rộng sắc đỏ và thanh khoản suy giảm.

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến giảm thân hẹp có bóng nến trên dài hơn bóng nến dưới và nằm lui xuống phía dưới so với hai thân nến giảm điểm phiên liền trước. Giá vận động trên đường EMA 20 và EMA 50 trong đó đường EMA 20 nằm trên đường EMA 50 và có độ dốc ngang. Chỉ báo RSI duy trì đi ngang nhưng  vẫn duy trì dưới xu hướng giảm hình thành trong hai tháng qua. Ở vị thế hiện tại, chỉ số VNINDEX có xu hướng tiếp tục đi ngang và giảm hồi về các vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh vùng 1333

Chỉ số phái sinh VN30F1M tiếp tục vận động suy giảm và duy trì mức tương quan chặt với chỉ số cơ sở.Chỉ số phái sinh khung thời gian 15 phút vận động dưới các đường trung bình EMA 20 và EMA 50. Đường RSI tiếp cận vùng quá bán va có tín hiệu hồi phục. Ở vị thế hiện tại, chỉ số phái sinh VN30F1M có xu hướng đi ngang duy trì trên vùng hỗ trợ ,quanh mức điểm 1433 và cân bằng trở lại.

Kháng cự: 1445– Cân  nhắc dừng các lệnh bán nếu giá đi lên trên vùng 1440

Hỗ trợ: 1432Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram