Thị trường đi ngang và nhiều cơ hội cho giao dịch trong ngày

. 2 min read

Thị trường phái sinh ngày 21/5/2019 với mã VN30F1906 mở cửa ở mức cao  hơn mức đóng cửa của ngày hôm qua với một sóng xuống lớn làm chủ đạo,  tuy nhiên vẫn có 3 sóng lên đủ để các trader trong ngày kiếm lợi nhuận.

Đồ thị trong ngày của VN30F1906 và khối lượng mua bán sau đóng cửa

Giao dịch mã VN30F1906 ở mức 102,021 hợp đồng là mức cao so với trung  bình 10 phiên trở lại đây. Thị trường nhận thấy sự quan tâm của dòng  tiền với việc có các sóng lên xuống xen kẽ nhau và khoảng cách đủ lớn để  các bên kiếm lợi nhuận. Trong phiên do thị trường cơ sở điều chỉnh và  đi ngang, khiến cho mã phái sinh VN30F1906  có xu thế xuống lớn là chủ  đạo. Việc hồi cuối phiên thể hiện sự quyết tâm của bên mua. Độ lệch  dương lớn gần 10 điểm so với VN30 vẫn thể hiện kỳ vọng về thị trường  tăng điểm.

Xét về giao dịch trong ngày, ta có thể nhìn thấy sau khi phá vỡ  ngưỡng 912, VN30F1906 (VN30F1M) thể hiện sự điều chỉnh giảm độ lệch so  với cơ sở, và có lúc độ lệch về đến 3 điểm. Sóng xuống thể hiện rõ nét  với 80% thời gian giao dịch và có rõ 5 sóng xuống theo Elliott. Sau khi  kết thúc 5 sóng là sự hồi mạnh mẽ về 910.6 điểm đóng cửa để tiếp tục duy  trì trạng thái lệch dương.

Chúng tôi nhận định với việc đánh theo trend lên, nhà đầu tư nên cẩn  trọng trong các phiên điều chỉnh đi ngang khi mở trạng thái mua với độ  lệch lớn từ 8-10 điểm. Nên theo dõi diễn biến cung cầu và xu thế điều  chỉnh của chỉ số trong ngày để có quyết định phù hợp.

Hôm nay VNIndex có khớp lệnh 9500 tỷ, trong đó 6500 tỷ là thoả thuận  với hơn 5821 tỷ là của VIC. Xu thế chung, thanh khoản giao dịch vẫn trên  3000 tỷ thể hiện dòng tiền vẫn vào các bluechips. Xu thế tăng điểm vẫn  thể hiện tốt chưa có gì thay đổi.

Nhận định chung, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm ưu tiên vị thế mở  mua hơn vị thế mở bán. Giao dịch trong ngày nên lưu ý độ lệch giữa phái  sinh và cơ sở để mở mua phù hợp. Việc biến động 3-4 điểm trong phiên với  tình trạng độ lệch gần 10 điểm so với cơ sở là hoàn toàn khả thi.Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram