Thị trường đang quá mua hay quá bán? Sử dụng chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) để tìm hiểu

. 3 min read

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá gần đây để đánh giá các điều kiện quá mua hoặc quá bán trong giá của một cổ phiếu hoặc tài sản khác. Chỉ số RSI được hiển thị dưới dạng bộ dao động (biểu đồ đường di chuyển giữa hai thái cực) từ 0 đến 100. Chỉ số được phát triển bởi ông J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách phát hành năm 1978 của ông, Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật.

Xu hướng chính của một cổ phiếu hoặc tài sản là công cụ quan trọng để đảm bảo các chỉ báo được hiểu đúng. Ví dụ, nhà phân tích thị trường nổi tiếng Constance Brown, CMT, đã đưa ra ý tưởng rằng mức quá bán khi thị trường tăng điểm nhiều khả năng cao hơn 30% và mức quá mua khi thị trường giảm điểm nhiều khả năng thấp hơn 70%.

Cách sử dụng truyền thống của RSI là khi các giá trị từ 70 trở lên cho thấy rằng chứng khoán đang trở nên quá mua hoặc bị định giá quá cao và có thể được dự đoán cho sự đảo ngược xu hướng hoặc sự điều chỉnh giảm giá. Chỉ số RSI từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng quá bán hoặc bị định giá thấp.

Mức quá mua và quá bán
Về mặt phân tích thị trường và tín hiệu giao dịch, chỉ báo RSI di chuyển trên mức tham chiếu ngang 30 được xem là chỉ báo tăng giá, trong khi chỉ báo RSI di chuyển dưới mức tham chiếu 70 ngang được coi là chỉ báo giảm giá. Đối với một số tài sản có nhiều biến động nhanh hơn, các mức 80 và 20 cũng thường được sử dụng làm ngưỡng quá mua và quá bán.

Phạm vi của RSI
Trong xu hướng tăng, RSI thường ở giữa các mức khác nhau hơn so với trong xu hướng giảm. Điều này có ý nghĩa, bởi vì chỉ số RSI đo lường mức tăng so với mức thua lỗ. Trong xu hướng tăng, sẽ có nhiều mức tăng hơn, giữ cho chỉ số RSI ở mức cao hơn. Trong xu hướng giảm, chỉ báo RSI sẽ có xu hướng ở mức thấp hơn.

Trong xu hướng tăng, chỉ báo RSI có xu hướng duy trì trên 30 và sẽ chạm 70 thường xuyên. Trong xu hướng giảm, rất hiếm khi thấy chỉ số RSI trên 70 và chỉ báo thường xuyên chạm 30 hoặc thấp hơn. Những chỉ báo này có thể hỗ trợ trong việc xác định cường độ xu hướng và phát hiện sự đảo chiều. Ví dụ: nếu chỉ số RSI không thể đạt 70 trên một số biến động giá liên tiếp trong một xu hướng tăng và sau đó giảm xuống dưới 30, xu hướng đã suy yếu và có thể đảo chiều chuyển thành giảm điểm.

Điều ngược lại cũng đúng khi trong xu hướng giảm. Nếu xu hướng giảm không thể đạt 30 hoặc thấp hơn, và sau đó tăng trên 70, thì xu hướng giảm đó đã suy yếu và có thể đảo ngược lên.

Nguồn: Investopedia.comTags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram