MACD- Chỉ báo tạo nên nhưng chiến lược đầu tư đỉnh cao ( Phần 2)

. 3 min read

Ứng dụng MACD với tạo chiến thuật đầu tư trên app Entrade

Trong phần 1, Entrade đã giới thiệu về thành phần và tác dụng của chỉ báo MACD. Trong phần 2, Entrade hướng dẫn nhà đầu tư  đặt điều kiện và sáng tạo các điều kiện từ đó áp dụng tạo các chiến lược đầu tư trên app Entrade.

1.       Yếu tố thứ  nhất: Đường MACD và đường trung tâm ( đường giá trị 0)

Xác định chu kì tăng giá của chỉ số thị trường và chứng khoán.

Ví dụ:

Điều kiện mở hợp đồng = MACD cắt lên đường 0;

Điều kiện đóng hợp đồng= MACD cắt xuống đường 0;

2. Yếu tốthứ 2: Đường MACD và đường Signal

Xác định động lượng tăng giá và sự thay đổi hướng của nó.

Ví dụ:

Điều kiện mở hợp đồng = MACD cắt lên đường Signal.

Điều kiện đóng hợp đồng = MACD cắt xuống đường Signal.

3.       Yếu tố thứ 3: Đường Histogram MACD

Xác định nhanh chóng nhất tính đảo chiều  trong động lượng giá từ đó xác định xác suất của sự đảo chiều trong đại lượng giá.

Ví dụ :

Điều kiện mở hợp đồng=  Histogram MACD cắt lên đường trung bình 5 phiên của MACD

Điều kiện đóng hợp đồng=Histogram MACD cắt xuống đường trung bình 5 phiên của MACD

Với 3 yếu tố trên, Entrade hỗ trợ các tham số cho nhà đầu tư dễ dàng thay đổi để tạo ra các chiến lược đặc thù phù hợp với từng nhà đầu tư. Hơn nữa mỗi chiến lược nhà đầu tư còn có thể kết hợp nhiều điều kiện đồng thời  nên nhà đầu sử dụng kết hợp các điểm mạnh của chỉ báo MACD với các chỉ báo khác như RSI, Supertrend, Stochastic, ADX, ...

Đặc điểm của các yếu tố trên đi sâu vào nội tại vận động giá giúp nhà đầu tư theo sát các thay đổi của giá ở mọi thời điểm. Yếu điểm có thể của các yếu tố này là tập trung và giá hiện tại mà kg giúp xác định các mức quá mua quá bán. Đây là chỉ báo nổi bật, đầu đủ và toàn diện về tính chất đi theo xu hướng.

Phần cuối xin gửi đến cách nhìn chỉ báo MACD để đánh giá chỉ sốthị trường Vnindex nhằm giúp nhà đầu tư hiểu hơn về chỉ báo này.

                           Biểu đồ VNINDEX và chỉ báo MACD

Tham khảo phần 1: https://blog.entrade.com.vn/macd-chi-bao-ky-thuat-tao-nen-nhung-chien-thuan-giao-dich-dinh-cao-phan-1/Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram