Hai cách tiếp cách cận cơ bản trong phân tích đầu tư cổ phiếu

. 3 min read

Trong lịch sử phát triển thị trường tài chính chứng khoán thế giới nói chung và thị trường cổ phiếu nói riêng, lý thuyết về các tiếp cận và phươ ng pháp đầu tư đã được hình thành một cách đa dạng và phát triển sâu rộng . Các phương pháp điển hình đạt được thành tựu và sự công nhận rộng rãi như phương pháp đầu tư giá trị với các huyền thoại đầu tư như Benjamin Graham và Warren Buffet, phương pháp đầu tư tăng trưởng của Philip A.Fisher, phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng Canslim của William O'Neil,phương pháp đầu tư theo dòng tiền Volume Spread Analysis với Tom Williams,...

Các các tiếp cận này có thể chia ra làm hai hướng chính là phân tích môi trường kinh doanh & tài chính doanh nghiệp và phân tích đồ thị giá thị trường với hai yếu tố cơ bản là giá và khối lượng.

1. Phân tích Cơ bản (PTCB) là gì?

PTCB là một kỹ thuật dùng để xác định giá trị nội tại của một doanh nghiệp bằng cách tập trung vào yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện tại và triển vọng phát triển trong tương lai của công ty.

Ưu điểm của Phân tích Cơ bản:

-Dựa trên các dữ liệu kinh doanh tài chính của doanh nghiệp.

- Không cần theo dõi khoản đầu tư liên tục.

- không ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý thị trường luôn biến động.

Nhược điểm của Phân tích Cơ bản:

-Giá trị nội tại khó định lượng chính xác và thị trường có thể phi lý trong thời gian rất dài.

- Không xác định được thời gian giá cổ phiếu về đúng giá trị nội tại.

- Không tối ưu được thời gian nắm giữ khi các thị trường có nhiều cơ hội khác nhau với mỗi khoảng thời gian nắm giữ.

- Có nhiều yếu tố định tính và có thể ảnh hưởng bởi niềm tin cá nhân chủ quan: ban lãnh đạo, lợi thế thương mại …

2. Phân tích Kỹ thuật (PTKT) là gì?

Phân tích Kỹ thuật là việc dự đoán sự vận động giá chứng khoán trong tương lai dựa vào dữ liệu giá quá khứ. Trongđó, phương pháp này tập trung nắm bắt hành vi thị trường và tìm hiểu các ảnh hưởng kết quả.

Ưu điểm của Phân tích Kỹ thuật:

- Ứng dụng trong nhiều thị trường như chứng khoán,tỷ giá, hàng hóa, phái sinh.

- Đa khung thời gian với nhiều điều kiện kinh doanh.

- Dễ tiếp cận: ngày càng được ứng dụng sẵn có trên nhiều nền tảng giao dịch.

- Xác định điểm mua bán lý tưởng: Giúp xác định điểm mua - điểm bán và là công cụ quản trị quản trị rủi ro hữu ích cho các nhà đầu tư.

Nhược điểm của Phân tích Kỹ thuật

- Dựa trên xác suất và bị ảnh hưởng bởi cách phản ánh của thông tin.

- Dễ hiểu và ứng dụng: dựa trên cách thức vận hành của thị trường và tâm lý giao dịch.Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram