Giao dịch chứng khoán phái sinh tại Entrade như thế nào?

. 5 min read

Nhà đầu tư phải thực hiện nộp ký quỹ trước khi tham gia giao dịch Hợp đồng tương lai. Sau ký quỹ, nhà đầu tư thực hiện theo dõi biến động giá thị trường và đặt lệnh. Sau khi khớp lệnh, nhà đầu tư được coi như đã nắm giữ vị thế ở Hợp đồng tương lai. Nhà đầu tư muốn đóng vị thế có thể đặt một lệnh ngược chiều với vị thế mình đang nắm giữ ở cùng Hợp đồng tương lai đó.

Vị thế là trạng thái của nhà đầu tư với hợp đồng. Có 2 vị thế:

  • Vị thế mua (Long position): Nhà đầu tư mua hợp đồng sẽ có vị thế mua. Để đóng vị thế, nhà đầu tư phải bán hợp đồng đi hoặc nắm giữ vị thế đến khi đáo hạn.
  • Vị thế bán (Short position): Nhà đầu tư bán khống hợp đồng sẽ có vị thế bán. Để đóng vị thế nhà đầu tư phải mua lại hợp đồng hoặc nắm giữ vị thế đến khi đáo hạn (nhà đầu tư  không cần có hợp đồng nào cũng có thể bán được).
Màn hình đặt lệnh mua hay bán hợp đồng tương lai VN30F1909

Vị thế là gì?

Vị thế là trạng thái giao dịch và khối lượng chứng khoán phái Sinh mà nhà đầu tư đang nắm giữ tại thời điểm đó. Có 2 trạng thái giao dịch: Mua (Long) tức bên mua của Hợp đồng tương lai và Bán (Short) hay còn gọi là bên bán của Hợp đồng tương lai.

Đối với nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua, nếu trong tương lai giá trị tài sản cơ sở của hợp đồng đi lên thì nhà đầu tư có lãi do mua được với giá rẻ hơn giá thị trường và ngược lại. .

Ví dụ: Tại 10h00, nhà đầu tư A nhận thấy thị trường có thể đi lên, A liền mua 10 hợp đồng tại mức giá 884.4

Sau đó, chỉ 15 phút sau, khi nhận thấy thị trường có thể quay đầu giảm điểm, A liền chốt lời bằng cách bán ra tất cả các hợp đồng đang nắm giữ tại mức giá 887.5.

Như vậy, chỉ trong vòng 15 phút kể từ lúc mở vị thể, nhà đầu tư đã có lãi 3.1 điểm, với 10 hợp đồng, sẽ tạo ra khoản lãi 3.100.000 VNĐ

Đối với nhà đầu tư nắm giữ vị thế bán, nếu trong tương lai giá trị tài sản cơ sở của hợp đồng đi xuống thì nhà đầu tư có lãi do bán được với giá đắt hơn giá thị trường và ngược lại

Ví dụ: Sau khi bán hết 10 hợp đồng, nhà đầu tư nhận thấy mình có thể kiếm lợi nhuận khi thị trường giảm điểm. Nhà đầu tư phân tích và tin rằng xu hướng giá sẽ tiếp tục đi xuống, liền mở 10 vị thế bán tại mức giá 887.3 vào lúc 10h16.

Sau đó, vào lúc 10:31, mức giá đúng như dự đoán của nhà đầu tư đã giảm xuống còn 886.0. Nhà đầu tư cảm thấy đã đạt được mức lợi nhuận mong muốn liền chốt lời để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra. Như vậy, nhà đầu tư tiếp tục có lãi 1.3 điểm tương đương với 1.300.000 đồng.

Chỉ trong 30 phút, bằng khả năng giao dịch hiệu quả cùng việc tận dụng các chỉ báo chính xác của ENTRADE, nhà đầu tư đã có lãi tới gần 4.5 triệu đồng trong khi số tiền ký quỹ chỉ khoảng 26.6 triệu tại ENTRADE, lợi suất thực lên tới 17%.

b. Làm sao để đóng vị thế?

Nhà đầu tư có thể đóng vị thế bằng cách mở vị thế đối nghịch với vị thế nắm giữ (tổng số khối lượng hợp đồng của hai vị thế bằng nhau). Nếu nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế mua sẽ mở tiếp vị thể bán với chính những hợp đồng đang nắm giữ để đóng toàn bộ vị thế với các hợp đồng này và ngược lại.

Nhà đầu tư đóng vị thế khi:

  1. Không có nhu cầu tham gia hợp đồng
  2. Chốt lãi/lỗ
  3. Không có khả năng thanh toán/không thể bổ sung ký quỹ

Sau khi đóng vị thế, nhà đầu tư có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình.

Vào ngày cuối cùng của hợp đồng, nếu nhà đầu tư không đóng vị thế, Hợp đồng sẽ tự thanh toán theo giá đóng cửa của chỉ số VN30.

Ví dụ: Tiếp tục trạng thái ở trên, khi đang nắm giữ 10 hợp đồng khi mua tại mức giá 887.3, nhà đầu tư chốt lời chỉ cần đặt bán 10 hợp đồng tại mức giá 886.0.

Trên màn hình đặt lệnh của Entrade, nhà đầu tư có thể dùng nút Đóng Deal để thực hiện chốt lời bằng lệnh MTL, để bảo đảm lệnh sẽ được khớp nhanh nhất.

Hiện tại, ENTRADE đã có tính năng Trải nghiệm giao dịch phái sinh, cho phép nhà đầu tư học cách đầu tư chứng khoán phái sinh mà không cần dùng tiền thật. ENTRADE sẽ cấp cho nhà đầu tư 100.000.000 đồng vào tài khoản trải nghiệm để nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua bán như thực tế.

Chỉ một nút chuyển đổi, là bạn có thể giao dịch với tài khoản Demo có 100 triệu đồng.

Entrade.com.vn chúc các bạn sẽ thành công!



Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram