Độ rộng cân bằng với thanh khoản gia tăng giúp thị trường duy trì tăng điểm nhẹ

. 2 min read

Chỉ số phái sinh VN30F1M vận động  dao động đi ngang và suy yếu sau khi tạo giá đầu phiên ngày giao dịch. Biên độ giao dịch hẹp và duy trì mức độ chênh lệch đóng cửa với chỉ số cơ sở. Điều này có thể tạo dao động rộng trong phiên mở cở

Chỉ số vận động giao cắt hai đường EMA6 và EMA20 .Chỉ báo RSI suy yếu về mức trung bình. Động lượng chưa có tín hiệu cải thiện lực cầu yếu.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng duy trì trên vùng  1450 để duy trì đà tăng trở lại. Vùng hỗ trợ 1450 là vùng giúp giảm áp lực bán.

Kháng cự : 1458

Hỗ trợ : 1450 1444- – Dừng các lệnh mua khi giá đi xuống dưới vùng 1450

Chỉ số phái sinh VN30F1M vận động  dao động đi ngang và suy yếu sau khi tạo giá đầu phiên ngày giao dịch. Biên độ giao dịch hẹp và duy trì mức độ chênh lệch đóng cửa với chỉ số cơ sở. Điều này có thể tạo dao động rộng trong phiên mở cở

Chỉ số vận động giao cắt hai đường EMA6 và EMA20 .Chỉ báo RSI suy yếu về mức trung bình. Động lượng chưa có tín hiệu cải thiện lực cầu yếu.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng duy trì trên vùng  1450 để duy trì đà tăng trở lại. Vùng hỗ trợ 1450 là vùng giúp giảm áp lực bán.

Kháng cự : 1458

Hỗ trợ : 1450 1444- – Dừng các lệnh mua khi giá đi xuống dưới vùng 1450Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram