Bollinger Band - Bước tiến trong phân tích kỹ thuật ( Phần 2)

. 4 min read

Trong phần 1, Entrade đã giới thiệu với quý độc giả về ý nghĩa, công thức và các ưu nhược điểm của chỉ báo Bollinger Band. Trong phần tiếp theo này, Entrade sẽ giới thiệu cụ thể về cách sử dụng  và ứng dụng  chỉ báo tạo bot giao dịch trên app Entrade.

Bollinger Bands hữu ích cho các nhà giao dịch đang tìm cách phát hiện các điểm ngoặt trong thị trường có giới hạn phạm vi .Các cách dùng phổ biến của Bollinger Band:

1. Quá mua và quá bán và đột phá

Bollinger Bands là xác định các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán. Khi giá của tài sản phá vỡ dưới dải dưới của Bollinger Bands, giá có lẽ đã giảm quá nhiều và do bị trả lại. Mặt khác, khi giá phá vỡ trên biên độ trên, thị trường có lẽ đang bị mua quá mức và do một đợt pullback. Việc sử dụng các dải làm chỉ báo quá mua / quá bán dựa trên khái niệm về  sự đảo ngược trung bình  của giá và hồi quy về mức trung bình.

Ví dụ về áp dụng tính quá mua quá bán của Bollinger để tạo bot giao dịch

VD1: Vị thế Long khi thị trường đột biến mạnh

Điều kiện mở hợp đồng = giá đóng cửa lớn hơn Bollinger Band Up (Biên trên)

Điều kiện đóng hợp = Giá đóng cửa cắt xuống Bollinger Band Up (Biên trên)

2. Đột phá và nút thắt cổ chai

Khoảng 90% hành động giá xảy ra giữa hai dải. Bất kỳ sự đột phá nào ở trên hoặc dưới các dải đều là một sự kiện lớn và tạo ra sự mở rộng dải Bollinger. Các đột phá không cung cấp manh mối về hướng và mức độ chuyển động của giá trong tương lai ( mức độ leo biên trên hay biên dưới) .Đột phá không phải là một tín hiệu giao dịch.

Các khu vực có dải Bollinger Band co hẹp gợi ý về khả năng tiềm ẩn cho xu hướng mở rộng và đột phá của giá trong giai đoạn tiếp diễn

3. Xác định giai đoạn thị trường tăng  hoặc giảm giá.

Khi giá nửa trên của Bollinger Band  thị trường ở trong một xu thế tăng và khi giá ở nửa dưới của Bollinger Band thị trường ở trong một xu thế giảm. Để hạn chế tính nhiễu trong thị trường sideway chúng ta kết hợp với một sô chỉ báo khác để tạo Bot.

Trong thị trường tăng ,giá nằm ở nửa trên ( dải trên) của Bollinger Band

Vị thế Long khi thị trường đi lên

Điều kiện mở hợp đồng= Giá đóng cửa cắt lên Bollinger Band Middle (Đường trung tâm) và RSI > 60.

Điều kiện đóng hợp đồng= Giá đóng cửa cắt xuống Band Middle (Đường trung tâm)

Cách ứng dụng chỉ báo Bollinger Band trong phân tích kỹ thuật là đa dạng. Nhà đầu tư có thể thoải mái sáng tạo các cách thức kết hợp Bollinger Band với các chỉ báo khác nhau để tạo ra các hệ thống giao dịch hiệu quả trên app Entrade với việc thay đổi các điều kiện cũng như tham số của các chỉ báo.

Source :Entrade researchTags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram