Trendline- Đường xu hướng

. 5 min read

Đường xu hướng là gì?

Đường xu hướng là một đường được vẽ trên các điểm Pivot cao hoặc dưới điểm Pivot thấp để hiển thị hướng phổ biến của giá. Đường xu hướng là một đại diện trực quan của hỗ trợ và kháng cự trong bất kỳ khung thời gian nào. Chúng cho thấy hướng và tốc độ của giá, và cũng mô tả các mô hình trong thời gian co thắt giá.

Nội dung chính
Một đường xu hướng duy nhất có thể được áp dụng cho biểu đồ để đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng.
Đường xu hướng có thể được áp dụng cho mức cao và mức thấp để tạo kênh.
Khoảng thời gian được phân tích và các điểm chính xác được sử dụng để tạo đường xu hướng khác nhau tùy theo từng nhà đầu tư

Trendlines cho bạn biết điều gì?

Đường xu hướng là một trong những công cụ quan trọng nhất được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật. Thay vì nhìn vào hiệu suất kinh doanh trong quá khứ hoặc các nguyên tắc cơ bản khác, các nhà phân tích kỹ thuật tìm kiếm xu hướng trong hoạt động của giá. Đường xu hướng giúp các nhà phân tích kỹ thuật xác định hướng hiện tại trong giá cả thị trường. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng xu hướng là bạn của bạn và xác định xu hướng này là bước đầu tiên trong quá trình thực hiện giao dịch tốt.

Để tạo đường xu hướng, nhà phân tích phải có ít nhất hai điểm trên biểu đồ giá. Một số nhà phân tích muốn sử dụng các khung thời gian khác nhau như một phút hoặc năm phút. Những người khác nhìn vào biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ hàng tuần. Một số nhà phân tích dành thời gian hoàn toàn sang một bên, chọn xem xu hướng dựa trên khoảng thời gian đánh dấu thay vì khoảng thời gian. Điều làm cho các đường xu hướng trở nên phổ biến trong việc sử dụng và hấp dẫn là chúng có thể được sử dụng để giúp xác định xu hướng bất kể khoảng thời gian, khung thời gian hoặc khoảng thời gian được sử dụng.

Nếu công ty A giao dịch ở mức 35$ và chuyển sang 40$ trong hai ngày và 45$ trong ba ngày, nhà phân tích có ba điểm để vẽ biểu đồ, bắt đầu từ 35$, sau đó chuyển sang 40$, sau đó chuyển sang 45$. Nếu nhà phân tích rút ra một đường giữa cả ba điểm giá, họ có xu hướng tăng. Đường xu hướng được vẽ có độ dốc dương và do đó nói với nhà phân tích mua theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, nếu giá của công ty A tăng từ $ 35 đến $ 25, thì đường xu hướng có độ dốc âm và nhà phân tích nên bán theo hướng của xu hướng.

Ví dụ về Cách sử dụng Đường xu hướng

Đường xu hướng tương đối dễ sử dụng. Một nhà đầu tư chỉ cần lập biểu đồ dữ liệu giá bình thường, sử dụng mở, đóng, cao và thấp. Dưới đây là dữ liệu cho Russell 2000 trong biểu đồ nến với đường xu hướng được áp dụng cho mức thấp của ba phiên trong khoảng thời gian hai tháng.

Đường xu hướng cho thấy xu hướng tăng trong Russell 2000 và có thể được coi là hỗ trợ khi vào một vị trí. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể chọn nhập một vị trí dài gần đường xu hướng và sau đó mở rộng nó trong tương lai. Nếu hành động giá vi phạm đường xu hướng trên nhược điểm, nhà giao dịch có thể sử dụng đó làm tín hiệu để đóng vị thế. Điều này cho phép người giao dịch thoát ra khi xu hướng mà anh ta hoặc cô ta bắt đầu suy yếu.


Đường xu hướng là một sản phẩm của khoảng thời gian. Trong ví dụ trên, một nhà giao dịch không cần phải vẽ lại đường xu hướng thường xuyên. Tuy nhiên, trên thang thời gian của phút, các đường xu hướng và giao dịch có thể cần được điều chỉnh thường xuyên.


Sự khác biệt giữa Đường xu hướng và Kênh

Nhiều đường xu hướng có thể được áp dụng cho biểu đồ. Các nhà đầu tư thường sử dụng đường xu hướng kết nối mức cao trong một khoảng thời gian cũng như một đường khác để kết nối mức thấp để tạo kênh. Một kênh là một đại diện trực quan của cả hỗ trợ và kháng cự trong khoảng thời gian được phân tích. Tương tự như một đường xu hướng đơn, các nhà đầu tư đang tìm kiếm một đột biến hoặc đột phá để đưa hành động giá ra khỏi kênh. Họ có thể sử dụng vi phạm đó làm điểm thoát hoặc điểm nhập cảnh tùy thuộc vào cách họ thiết lập giao dịch của mình.

Hạn chế của Đường xu hướng

Đường xu hướng có những hạn chế ở chỗ chúng phải được điều chỉnh khi có nhiều dữ liệu giá hơn. Đường xu hướng đôi khi sẽ tồn tại trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng hành động giá sẽ đi chệch hướng đủ để nó cần được cập nhật. Hơn nữa, nhà đầu tư thường chọn các điểm dữ liệu khác nhau để kết nối. Ví dụ, một số nhà đầu tư sẽ sử dụng mức thấp nhất, trong khi những người khác chỉ có thể sử dụng giá đóng cửa thấp nhất trong một khoảng thời gian. Cuối cùng, các đường xu hướng được áp dụng trên các khung thời gian nhỏ hơn có thể nhạy cảm với âm lượng. Đường xu hướng hình thành trên khối lượng thấp có thể dễ dàng bị phá vỡ khi khối lượng tăng trong suốt phiên.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade