The Golden Cross- Điểm giao cắt vàng

. 5 min read

Điểm giao cắt vàng là gì?

Điểm giao cắt vàng là mô hình biểu đồ nến để chỉ tín hiệu tăng giá trong đó đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Điểm giao cắt này là mô hình đột phá tăng,  được hình thành từ sự giao nhau liên quan đến đường trung bình động ngắn hạn của chứng khoán (như đường trung bình động 15 ngày) vượt quá trên đường trung bình động dài hạn (như đường trung bình động 50 ngày). Khi các chỉ số dài hạn mang nhiều trọng lượng hơn, điểm giao cắt vàng cho thấy một thị trường tăng giá và được củng cố bởi khối lượng giao dịch cao.

NỘI DUNG CHÍNH

  • Điểm giao cắt vàng là một mẫu biểu đồ kỹ thuật cho thấy tiềm năng cho một cuộc thay đổi lớn.
  • Điểm giao cắt vàng hiện trên biểu đồ khi một cổ phiếu trung bình di chuyển ngắn hạn vượt qua mức trung bình động dài hạn của nó.
  • Điểm giao cắt vàng có thể tương phản với điểm giao cắt chết cho thấy sự biến động của giá giảm.

Điểm giao cắt vàng nói lên điều gì?

Có ba giai đoạn để tạo ra 1 giao cắt vàng. Giai đoạn đầu tiên đòi hỏi một xu hướng giảm cuối cùng sẽ chạm đáy khi việc bán bị cạn kiệt. Trong giai đoạn thứ hai, đường trung bình động ngắn hơn tạo thành sự giao nhau qua đường trung bình động lớn hơn để kích hoạt sự bứt phá và xác nhận sự đảo ngược xu hướng. Giai đoạn cuối cùng là xu hướng tăng tiếp tục cho đến khi có giá cao hơn. Các đường trung bình động đóng vai trò là các mức hỗ trợ cho việc kéo lại giá, cho đến khi chúng giao nhau trở lại tại điểm mà một điểm giao chết có thể hình thành. Điểm giao chết ngược lại với  điểm giao vàng khi trung bình di chuyển ngắn hơn tạo thành giao thoa với  trung bình di chuyển dài hơn

Các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động 50 kỳ và 200 kỳ. Khoảng thời gian thể hiện một sự gia tăng thời gian cụ thể. Nói chung, khoảng thời gian lớn hơn có xu hướng hình thành các đột phá kéo dài mạnh mẽ hơn. Ví dụ, giao thoa trung bình di chuyển 50 ngày  lên qua đường trung bình 200 ngày trên một chỉ số như S & P 500 là một trong những tín hiệu thị trường tăng phổ biến nhất.

Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng các khoảng thời gian nhỏ hơn như các đường trung bình động 5 kỳ và 15 kỳ để giao dịch các đột phá vàng trong ngày. Khoảng thời gian của các biểu đồ cũng có thể được điều chỉnh từ 1 phút đến vài tuần hoặc vài tháng. Giống như các khoảng thời gian lớn hơn tạo ra các tín hiệu mạnh hơn, điều tương tự cũng áp dụng cho các khoảng thời gian biểu đồ. Khung thời gian biểu đồ càng lớn,điểm giao cắt vàng càng mạnh và kéo dài.

Sự khác biệt giữa điểm giao chết và điểm giao vàng

Một điểm giao chết và điểm giao vàng là 2 khái niệm trái ngươc nhau. Một điểm giao vàng cho thấy một thị trường tăng trưởng dài hạn trong tương lai, trong khi điểm giao chết báo hiệu một thị trường gấu dài hạn. Cả hai đều đề cập đến sự xác nhận chắc chắn về xu hướng dài hạn bởi sự xuất hiện của đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn chính.  Giao cắt vàng xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn chính lên phía trên và được các nhà phân tích và thương nhân giải thích là báo hiệu sự đi lên dứt khoát của thị trường. Ngược lại, một giao thoa trung bình động nhược điểm tương tự tạo thành điểm giao chết và được hiểu là báo hiệu một sự suy giảm quyết định trong một thị trường. Một khi sự giao nhau xảy ra, đường trung bình động dài hạn được coi là mức hỗ trợ chính (trong trường hợp giao cắt vàng) hoặc mức kháng cự (trong trường hợp giao cắt chết) cho thị trường từ thời điểm đó trở đi. Sự giao nhau có thể xảy ra như là một tín hiệu của một sự thay đổi xu hướng, nhưng chúng thường xuyên hơn xảy ra như một sự xác nhận mạnh mẽ về một sự thay đổi trong xu hướng đã diễn ra.

Hạn chế của việc sử dụng Điểm giao cắt vàng

Tất cả các chỉ số đều không chính xác và không có chỉ số nào có thể dự đoán được tương lai. Một điểm giao cắt vàng phải luôn được xác nhận với các tín hiệu và chỉ báo khác trước khi đưa vào giao dịch. Chìa khóa để sử dụng điểm giao cắt vàng một cách chính xác - với các bộ lọc và chỉ báo bổ sung - là luôn sử dụng các thông số và tỷ lệ rủi ro phù hợp. Hãy nhớ luôn luôn giữ tỷ lệ rủi ro  và thời gian giao dịch của bạn đúng cách có thể dẫn đến kết quả tốt hơn là chỉ theo dõi các điểm giao nhau một cách mù quáng.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade