The death cross- Điểm giao cắt chết

. 5 min read

Điểm giao chết  là gì?

Điểm giao chết là một mô hình biểu đồ kỹ thuật cho thấy tiềm năng cho một đợt bán tháo lớn. Điểm giao này xuất hiện trên biểu đồ khi một cổ phiếu trung bình động ngắn hạn vượt qua mức trung bình động dài hạn của nó. Thông thường, các đường trung bình di chuyển phổ biến nhất được sử dụng trong mẫu này là đường trung bình động chu kỳ 50 ngày và 200 ngày.  

Điểm giao chết đã được chứng minh là một yếu tố dự báo đáng tin cậy của một số thị trường gấu nghiêm trọng nhất trong thế kỷ qua: 1929, 1938, 1974 và 2008. Các nhà đầu tư rời khỏi thị trường chứng khoán khi bắt đầu các thị trường gấu này đã tránh được tổn thất cao tới 90% trong những năm 1930. Bởi vì điểm giao chết là một chỉ báo dài hạn, trái ngược với nhiều mẫu biểu đồ ngắn hạn như doji, nó mang lại nhiều sức nặng hơn cho các nhà đầu tư lo ngại về việc khóa lợi nhuận trước khi thị trường gấu mới được tiến hành.

NỘI DUNG CHÍNH
Điểm giao chết là một mô hình biểu đồ kỹ thuật cho thấy tiềm năng cho một đợt bán tháo lớn.
Điểm giao chết xuất hiện trên biểu đồ khi một cổ phiếu trung bình di chuyển ngắn hạn vượt qua mức trung bình động dài hạn của nó.
Điểm giao chết đã được chứng minh là một yếu tố dự báo đáng tin cậy của một số thị trường gấu nghiêm trọng nhất trong thế kỷ qua: 1929, 1938, 1974, và 2008
Điểm giao chết có thể tương phản với điểm giao vàng biểu thị sự dịch chuyển của thị trường bò tót.

Điểm giao chết cho bạn thấy điều gì?

Điểm giao chết xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn (thường là SMA 50 ngày) vượt qua đường trung bình động dài hạn (thường là SMA 200 ngày) xuống phía dưới và được các nhà phân tích và đầu tư giải thích là báo hiệu sự thay đổi dứt khoát của gấu trong một thị trường  

Dưới đây là một ví dụ về Điểm giao chết trên S & P 500 vào tháng 12 năm 2018:

Điểm giao chết bắt nguồn từ hình chữ X được tạo khi trung bình động ngắn hạn giảm xuống dưới mức trung bình động dài hạn. Mô hình đi trước một sự suy thoái kéo dài cho cả đường trung bình động dài hạn và ngắn hạn. Điểm giao chết là một tín hiệu cho thấy đà tăng ngắn hạn trong một chỉ số chứng khoán đang chậm lại, nhưng điểm giao chết không phải lúc nào cũng là một chỉ báo đáng tin cậy cho thấy thị trường tăng giá sắp kết thúc.

Có một số ý kiến ​​khác nhau về chính xác những gì tạo nên sự giao nhau trung bình động này . Một số nhà phân tích định nghĩa nó là sự giao nhau giữa đường trung bình động 100 ngày và đường trung bình động 30 ngày; những người khác định nghĩa nó là sự giao nhau giữa mức trung bình 200 ngày và mức trung bình động 50 ngày. Các nhà phân tích cũng theo dõi sự giao nhau xảy ra trên các biểu đồ khung thời gian thấp hơn như là sự xác nhận về một xu hướng mạnh mẽ, đang diễn ra. Bất kể các biến thể trong định nghĩa chính xác hoặc khung thời gian được áp dụng, thuật ngữ này luôn đề cập đến đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn chính

Sự khác biệt giữa Điểm giao chết và Điểm giao cắt vàng

Sự đối nghịch của điểm giao chết tạo ra sự xuất hiện của điểm giao vàng, khi trung bình động ngắn hạn của một cổ phiếu  trên mức trung bình động dài hạn. Nhiều nhà đầu tư xem mô hình này như một chỉ báo tăng giá. Mẫu hình điểm giao vàng thường xuất hiện sau khi xu hướng giảm kéo dài đã hết động lực. Như đúng với điểm giao chết, các nhà đầu tư nên xác nhận sự đảo ngược xu hướng sau vài ngày hoặc vài tuần chuyển động giá theo hướng mới. Phần lớn quá trình đầu tư theo mô hình là hành vi tự hoàn thành, khi khối lượng giao dịch tăng lên với sự chú ý của nhiều nhà đầu tư, những người bị thúc đẩy một phần bởi sự gia tăng trong các câu chuyện tin tức tài chính tiếp theo một cổ phiếu cụ thể hoặc sự dịch chuyển của một chỉ số.

The Golden Cross

Hạn chế của việc sử dụng Điểm giao chết

Tất cả các chỉ số đều không chính xác, và không có chỉ số nào có thể dự đoán được tương lai. Mặc dù có sức mạnh dự đoán rõ ràng trong việc dự báo các thị trường gấu lớn trước đó, các điểm giao chết cũng thường xuyên tạo ra các tín hiệu sai. Do đó, một điểm giao chết phải luôn được xác nhận với các tín hiệu và chỉ báo khác trước khi đưa vào giao dịch.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade