Cách tính chênh lệch giá đặt mua/bán - The bid-ask spread

. 6 min read

Chênh lệc giá mua-bán là chênh lệch giữa giá dự thầu cho chứng khoán và giá yêu cầu (hoặc ưu đãi) của nó. Nó thể hiện sự khác biệt giữa mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả (giá thầu) cho chứng khoán và mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận. Giao dịch xảy ra khi người mua chấp nhận giá yêu cầu hoặc người bán lấy giá thầu. Nói một cách đơn giản, giá của chứng khoán sẽ có xu hướng tăng lên khi có nhiều người mua hơn người bán, vì người mua trả giá cổ phiếu cao hơn. Ngược lại, giá của chứng khoán sẽ có xu hướng thấp hơn khi người bán đông hơn người mua, vì sự mất cân bằng cung cầu sẽ buộc người bán giảm giá chào bán.


Chênh lệc giá mua-bán là một cân nhắc quan trọng đối với hầu hết các nhà đầu tư vì đây là một chi phí ẩn liên quan đến giao dịch bất kỳ công cụ tài chính nào cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tương lai, quyền chọn, hoặc ngoại tệ.

Các điểm sau đây cần được xem xét khi nói đến chênh lệch giá mua-bán:  

  • Chênh lệch được xác định bởi tính thanh khoản cũng như cung và cầu cho một chứng khoán cụ thể. Các chứng khoán có tính thanh khoản hoặc giao dịch rộng rãi có xu hướng chênh lệch hẹp nhất, miễn là không có sự mất cân đối cung và cầu. Nếu có sự mất cân đối đáng kể và thanh khoản thấp hơn, chênh lệch giá mua sẽ mở rộng đáng kể. Vì vậy, chứng khoán phổ biến sẽ có mức chênh lệch thấp hơn (như cổ phiếu Apple, Netflix hoặc Google), trong khi một cổ phiếu không dễ giao dịch có thể có mức chênh lệch rộng hơn.
  • Chênh lệch trên các cổ phiếu của Hoa Kỳ đã bị thu hẹp kể từ sự ra đời của thập phân số thập phân hồi năm 2001. Trước đó, hầu hết các cổ phiếu của Hoa Kỳ đã được trích dẫn theo phân số 1/16 của một đô la tức 6,25 cent. Hầu hết các cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức giá chào mua chênh lệch dưới mức đó. Thay đổi được thực hiện để giúp các nhà đầu tư giải thích việc thay đổi báo giá và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.
  • Chênh lệch giá bán - mua đại diện cho một chi phí không phải lúc nào cũng rõ ràng đối với các nhà đầu tư mới. Mặc dù chi phí chênh lệch có thể tương đối không đáng kể đối với các nhà đầu tư không giao dịch thường xuyên, nhưng chúng có thể là chi phí lớn hơn cho các nhà giao dịch tích cực thực hiện nhiều giao dịch hàng ngày.
  • Chênh lệch giá mua-bán mở rộng trong thời gian thị trường dốc vì sự mất cân đối giữa cung và cầu-  Người bán đã đánh giá thầu và người mua tránh xa dự đoán giá thấp hơn. Do đó, các nhà tạo lập thị trường mở rộng sự chênh lệch vì hai lý do: để giảm thiểu rủi ro thua lỗ cao hơn trong thời kỳ không ổn định và không cho phép các nhà đầu tư giao dịch trong thời gian đó vì một số lượng giao dịch lớn hơn làm tăng rủi ro cho nhà tạo lập thị trường bị bắt mặt sai của thương mại.

Tips về sự chênh lệch giá mua/bán

Sử dụng lệnh giới hạn

Một nhà đầu tư  thường tốt hơn khi sử dụng các lệnh giới hạn, cho phép giới hạn giá cho việc mua hoặc bán chứng khoán, thay vì các lệnh thị trường, những thứ này được lấp đầy theo giá thị trường hiện hành. Trong các thị trường chuyển động nhanh, việc sử dụng các lệnh thị trường có thể dẫn đến một mức giá cao hơn mong muốn cho việc mua và một mức giá thấp hơn để bán

Ví dụ: nếu giá hiện tại của chứng khoán bạn muốn mua là 9,95 $/ 10$, bạn có thể xem xét đặt giá 9,97 $ cho nó thay vì mua cổ phiếu ở mức 10$. Mặc dù khả năng nhận được cổ phiếu rẻ hơn 3 cents được bù đắp bởi rủi ro nó có thể tăng giá, bạn luôn có thể thay đổi giá thầu nếu được yêu cầu. Ít nhất bạn sẽ không mua cổ phiếu ở mức 10,05$ vì bạn đã nhập lệnh thị trường và cổ phiếu tăng giá tạm thời.

Tránh phí thanh khoản

Việc sử dụng các lệnh giới hạn cũng giúp tăng cường thanh khoản trên thị trường. Điều này cho phép tránh các khoản phí thanh khoản được áp dụng bởi hầu hết các mạng truyền thông điện tử (ECN) để sử dụng hết thanh khoản thị trường, xảy ra khi bạn sử dụng các lệnh thị trường được thực hiện theo giá thầu và giá bán.

Đánh giá tỷ lệ phần trăm chênh lệch

Chênh lệch giá thầu có thể khá đáng kể nếu bạn đang sử dụng ký quỹ hoặc đòn bẩy. Đánh giá tỷ lệ phần trăm chênh lệch, vì mức chênh lệch 5 phần trăm trên một cổ phiếu $ 10 lớn hơn nhiều về tỷ lệ phần trăm so với mức chênh lệch 5 phần trăm trên một cổ phiếu $ 40.

Giao dịch xung quanh cho chênh lệch hẹp nhất

Điều này đặc biệt áp dụng cho các nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ, những người có thể không có của chênh lệch 1 cent có sẵn như các nhà giao dịch ngoại hối liên ngân hàng và tổ chức. Giao dịch xung quanh mức chênh lệch hẹp nhất trong số nhiều nhà môi giới ngoại hối chuyên về khách hàng bán lẻ để cải thiện tỷ lệ thành công trong giao dịch


Điểm mấu chốt

Các nhà đầu tư nên chú ý đến chênh lệch giá mua/bán vì đây là một chi phí ẩn phát sinh trong giao dịch bất kỳ công cụ tài chính nào. Biên độ chào giá rộng cũng có thể làm xói mòn lợi nhuận giao dịch và làm trầm trọng thêm tổn thất. Tác động của chênh lệch giá thầu có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng các lệnh giới hạn, đánh giá tỷ lệ phần trăm chênh lệch và giao dịch xung quanh cho các mức chênh lệch hẹp nhất.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade