Simple Moving Average (SMA)- Đường trung bình động đơn

. 4 min read

Đường trung bình động đơn giản - SMA là gì?

SMA là trung bình động số học được tính bằng cách cộng các giá đóng cửa gần đây và sau đó chia cho số khoảng thời gian trung bình. Một trung bình động đơn giản hoặc số học được tính bằng cách cộng các giá đóng cửa của chứng khoán cho một số khoảng thời gian và sau đó chia tổng số này cho cùng một số khoảng thời gian đó. Trung bình ngắn hạn phản ứng nhanh với những thay đổi về giá của cơ sở, trong khi trung bình dài hạn phản ứng chậm.


NHIỆM VỤ CHÍNH

  • SMA là một chỉ số kỹ thuật để xác định xem giá tài sản sẽ tiếp tục hay đảo ngược xu hướng tăng hay giảm.
  • SMA được tính là trung bình số học của giá của một tài sản trong một khoảng thời gian
  • SMA có thể được tăng cường dưới dạng trung bình di chuyển theo hàm số (EMA), điều này ảnh hưởng nặng nề hơn đến hành động giá gần đây.

Công thức tính SMA


Đường trung bình động đơn giản cho bạn biết điều gì?

SMA có thể tùy chỉnh ở chỗ nó có thể được tính cho một số khoảng thời gian khác nhau, chỉ bằng cách thêm giá đóng cửa của chứng khoán cho một số khoảng thời gian và sau đó chia tổng số này cho số khoảng thời gian đó từ đó tìm đươc giá trung bình của chứng khoán trong một khoảng thời gian. SMA làm giảm bớt sự biến động và giúp dễ dàng xem xu hướng giá của chứng khoán. Nếu SMA di chuyển lên, điều này có nghĩa là giá của chứng khoán đang tăng. Nếu nó chỉ xuống có nghĩa là giá của chứng khoán đang giảm. Khung thời gian trung bình di chuyển càng dài, trung bình di chuyển đơn giản càng mượt mà. Trung bình di chuyển ngắn hạn có nhiều biến động, nhưng việc đọc của nó gần với dữ liệu nguồn hơn.

Đường SMA trên giao diện ENTRADE


SMA là một công cụ phân tích quan trọng được sử dụng để xác định xu hướng giá hiện tại và tiềm năng thay đổi xu hướng đã được thiết lập. Hình thức đơn giản nhất của việc sử dụng SMA trong phân tích là sử dụng nó để nhanh chóng xác định xem một mã chứng khoán đang ở trong một xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Một công cụ phân tích phổ biến khác, mặc dù hơi phức tạp hơn một chút, là so sánh một SMA với mỗi khung thời gian khác nhau. Nếu SMA ngắn hạn cao hơn mức trung bình dài hạn, xu hướng tăng được dự kiến. Mặt khác, trung bình dài hạn trên mức trung bình ngắn hạn báo hiệu một xu hướng giảm trong tương lai.

Hạn chế của SMA

Nhiều nhà đầu tư tin rằng dữ liệu mới sẽ phản ánh tốt hơn xu hướng hiện tại mà chứng khoán đang di chuyển. Do đó, SMA có thể phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu lỗi thời vì nó xử lý tác động của ngày thứ 10 hoặc thứ 200 nhiều như lần đầu tiên hoặc thứ hai.  Tương tự, SMA hoàn toàn dựa vào dữ liệu lịch sử. Nhiều người (bao gồm cả các nhà kinh tế) tin rằng thị trường là hiệu quả - nghĩa là giá thị trường hiện tại đã phản ánh tất cả các thông tin có sẵn. Nếu thị trường thực sự hiệu quả, sử dụng dữ liệu lịch sử sẽ không cho chúng ta biết gì về hướng giá tài sản trong tương lai.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade