Price Target - Giá mục tiêu

. 4 min read


Giá mục tiêu là gì?

Giá mục tiêu là mức giá dự kiến ​​trong tương lai của một tài sản được đưa ra bởi một nhà phân tích đầu tư hoặc cố vấn. Giá mục tiêu dựa trên các giả định về cung và cầu trong tương lai, mức độ kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản của tài sản. Đối với các nhà đầu tư cá nhân, những người có thể phát triển giá mục tiêu riêng của họ cho tài sản họ đang giao dịch, giá mục tiêu là nơi họ sẽ tìm cách thoát khỏi vị trí của mình vì giá trị dự kiến ​​ban đầu của giao dịch đã được công nhận. Giá mục tiêu có thể thay đổi theo thời gian khi có thông tin mới.

Giá mục tiêu được xác định như thế nào?

Giá mục tiêu là kỳ vọng của nhà phân tích hoặc nhà giao dịch về giá tương lai của tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hàng hóa hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETF).  Một nhà phân tích có ảnh hưởng trên Phố Wall có thể đưa ra một cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 60 đô la, mục tiêu giá một năm là 90 đô la. Vì một số nhà giao dịch dựa trên ý kiến ​​của nhà phân tích, việc thay đổi giá mục tiêu như vậy có thể có tác động tích cực đến giá cổ phiếu khi các nhà đầu tư tìm cách mua cổ phiếu dựa trên giá mục tiêu mới.  Các nhà phân tích và tổ chức tài chính khác nhau sử dụng các phương pháp định giá khác nhau và tính đến các lực lượng kinh tế khác nhau khi quyết định giá mục tiêu. Vì các phương pháp định giá khác nhau tùy theo nhà phân tích hoặc nhà đầu tư, giá mục tiêu cũng sẽ khác nhau. Không có cách nào để biết chắc chắn giá trị mà một cổ phiếu sẽ giao dịch trong tương lai. Một giá mục tiêu là một phỏng đoán được tính toán.

Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các chỉ số, sự thay đổi của giá , thống kê, xu hướng để dự đoán giá của một tài sản trong tương lai.   Các nhà đầu tư cơ bản sử dụng báo cáo tài chính và tỷ lệ, tốc độ tăng trưởng và đánh giá quản lý công ty để giúp đưa ra các dự báo giá mục tiêu.  Hai nhà đầu tư riêng biệt nắm giữ một giao dịch chứng khoán ở mức 60 đô la có thể có nhiều ý kiến ​​khác nhau về việc cổ phiếu sẽ đi về đâu. Một nhà đầu tư có thể đặt mục tiêu giá của mình ở mức 75 đô la, trong khi nhà đầu tư khác đặt mục tiêu ở mức 120 đô la. Giá mục tiêu là một chức năng của khả năng chấp nhận rủi ro và thời gian một nhà đầu tư dự định giữ vị thế chứng khoán. Cả hai nhà đầu tư này có thể đúng dựa trên cách  đầu tư khác nhau của họ. Nhà đầu tư có mục tiêu 75 đô la có thể muốn ra khỏi giao dịch trong vòng một năm, trong khi nhà giao dịch mục tiêu giá 120 đô la có thể sẵn sàng giữ giao dịch trong 10 năm.


Giá mục tiêu có thể thay đổi và không cố định. Thông tin mới về tài sản được đưa ra liên tục. Do đó, giá mục tiêu của một tài sản có thể thay đổi theo thời gian.  Một tài sản mà một nhà đầu tư tin rằng có giá quá cao có thể có giá thấp hơn giá hiện tại. Điều này có nghĩa là họ hy vọng giá của tài sản sẽ giảm xuống giá mục tiêu ở mức thấp hơn, thay vì tăng lên mức cao hơn.

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Giá mục tiêu là dự đoán của nhà phân tích hoặc nhà đầu tư về giá trị trong tương lai của tài sản
  • Giá mục tiêu có thể thấp hơn hoặc cao hơn giá thị trường hiện tại của tài sản. Mục tiêu giá cao hơn là tăng, trong khi  thấp hơn là giảm.
  • Giá sẽ thay đổi theo từng cá nhân vì mỗi nhà giao dịch sử dụng các phương pháp khác nhau để nhắm mục tiêu giá.
  • Khi các nhà phân tích thay đổi mục tiêu giá của họ, nó có thể có tác động đáng kể đến giá của tài sản.
  • Xu hướng đầu tư rất quan trọng khi xem xét các giá mục tiêu. Một giá mục tiêu lớn hơn nhiều được mong đợi hợp lý hơn trong một khoảng thời gian dài hơn, trong khi giá mục tiêu ngắn hạn có xu hướng thấp hơn.
  • Giá mục tiêu không tính đến khả năng chịu rủi ro. Kiểm soát rủi ro là tùy thuộc vào nhà đầu tư
  • Một cổ phiếu có thể đạt được giá mục tiêu, nhưng nếu nó sụp đổ 50% trước đó thì nó có thể không lý tưởng cho nhiều nhà đầu tư.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade