On-balance Volume (OBV) - Khối lượng cân bằng

. 5 min read

Khối lượng cân bằng (OBV) là gì?

Khối lượng cân bằng (OBV) là một chỉ báo động lượng giao dịch kỹ thuật sử dụng  khối lượng để dự đoán thay đổi giá cổ phiếu. Joseph Granville lần đầu tiên phát triển số liệu OBV trong cuốn sách năm 1963 : Chìa khóa mới cho lợi nhuận thị trường chứng khoán".  

Granville tin rằng khối lượng là lực lượng chính đằng sau các thị trường và thiết kế OBV để dự kiến ​​khi những động thái chính trong thị trường sẽ xảy ra dựa trên sự thay đổi về khối lượng. Trong cuốn sách của mình, ông đã mô tả các dự đoán do OBV tạo ra là "một mùa xuân đang bị thương rất chặt". Ông tin rằng khi khối lượng tăng mạnh mà không có sự thay đổi đáng kể về giá cổ phiếu, giá cuối cùng sẽ tăng lên hoặc giảm xuống.

KHÁI NIỆM CHÍNH
Khối lượng cân bằng (OBV) là một chỉ báo kỹ thuật về động lượng, sử dụng thay đổi khối lượng để đưa ra dự đoán giá.
OBV cho thấy tâm lý đám đông có thể dự đoán kết quả tăng hoặc giảm.
So sánh hành động tương đối giữa các thanh giá và OBV tạo ra nhiều tín hiệu hành động hơn biểu đồ khối màu xanh hoặc đỏ thường thấy ở dưới cùng của biểu đồ giá.

Cách tính OBV

OBV cung cấp tổng số hoạt động của khối lượng giao dịch của một tài sản và cho biết liệu khối lượng này đang chảy vào hoặc ra khỏi một cặp tiền tệ hoặc chứng khoán nhất định. OBV là tổng khối lượng tích lũy (dương và âm).

Có ba quy tắc được thực hiện khi tính toán OBV:

1. Nếu giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm qua, thì: OBV hiện tại = OBV trước + khối lượng ngày hôm nay  

2. Nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm qua, thì: OBV hiện tại = OBV trước - khối lượng ngày hôm nay  

3. Nếu giá đóng cửa hôm nay bằng với giá đóng cửa của ngày hôm qua, thì: OBV hiện tại = OBV trước đó

Ý nghĩa của chỉ số OBV

Lý thuyết đằng sau OBV dựa trên sự phân biệt giữa tiền thông minh - cụ thể là các nhà đầu tư tổ chức - và các nhà đầu tư bán lẻ. Khi các quỹ tương hỗ và quỹ hưu trí bắt đầu mua vào một vấn đề mà các nhà đầu tư bán lẻ đang bán, khối lượng có thể tăng ngay cả khi giá vẫn tương đối ở mức. Cuối cùng, khối lượng thúc đẩy giá tăng lên. Tại thời điểm đó, các nhà đầu tư lớn hơn bắt đầu bán và các nhà đầu tư nhỏ hơn bắt đầu mua.  

Mặc dù được vẽ trên biểu đồ giá và được đo bằng số, giá trị định lượng thực tế của OBV không liên quan. Bản thân chỉ báo  này được tích lũy, trong khi khoảng thời gian vẫn được cố định bởi điểm bắt đầu dành riêng, có nghĩa là giá trị số thực của OBV tùy ý phụ thuộc vào ngày bắt đầu. Thay vào đó, các nhà đầu tư và nhà phân tích nhìn vào bản chất của các phong trào OBV theo thời gian; độ dốc của đường OBV mang tất cả trọng lượng của phân tích

Đường OBV trên giao diện ENTRADE

Sự khác biệt giữa OBV và đường tích lũy / phân phối

Khối lượng cân bằng và đường tích lũy / phân phối tương tự nhau ở chỗ chúng đều là các chỉ báo động lượng sử dụng âm lượng để dự đoán sự chuyển động của tiền thông minh. Trong trường hợp âm lượng trên số dư, nó được tính bằng cách tính tổng âm lượng trong một ngày tăng và trừ âm lượng vào một ngày giảm.  Công thức được sử dụng để tạo dòng tích lũy / phân phối (Acc / Dist) khá khác so với OBV được hiển thị ở trên. Công thức cho Acc / Dist, mà không quá phức tạp, là nó sử dụng vị trí của giá hiện tại so với phạm vi giao dịch gần đây của nó và nhân nó với khối lượng của giai đoạn đó

Hạn chế của OBV

Một hạn chế của OBV là nó là một chỉ số đứng đầu, có nghĩa là nó có thể đưa ra dự đoán, nhưng có rất ít điều có thể nói về những gì đã thực sự xảy ra theo các tín hiệu mà nó tạo ra. Bởi vì điều này, nó dễ bị tạo ra tín hiệu sai. Do đó, nó có thể được cân bằng bởi các chỉ số không chính xác. Thêm một đường trung bình di chuyển vào OBV để tìm kiếm các ngắt dòng OBV; bạn có thể xác nhận một đột phá về giá nếu chỉ báo OBV tạo ra một đột phá đồng thời.  

Một lưu ý khác khi sử dụng OBV là khối lượng tăng đột biến trong một ngày có thể làm mất chỉ báo trong một thời gian khá lâu. Chẳng hạn, một thông báo thu nhập bất ngờ, được thêm hoặc xóa khỏi chỉ mục hoặc giao dịch khối tổ chức lớn có thể khiến chỉ báo tăng đột biến hoặc giảm mạnh, nhưng khối lượng tăng đột biến có thể không phải là dấu hiệu của xu hướng.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade