Ngưỡng hỗ trợ là gì?

. 3 min read

Ngưỡng hỗ trợ là gì?

Hỗ trợ, hoặc ngưỡng hỗ trợ, đề cập đến một mức giá mà một tài sản không giảm xuống dưới mức giá đó trong một thời gian. Mức hỗ trợ của tài sản được tạo bởi người mua tham gia thị trường bất cứ khi nào tài sản giảm xuống mức giá thấp hơn. Trong phân tích kỹ thuật, mức hỗ trợ đơn giản có thể được biểu đồ bằng cách vẽ một đường dọc theo mức thấp nhất trong khoảng thời gian được xem xét. Đường hỗ trợ có thể bằng phẳng hoặc nghiêng lên hoặc xuống với xu hướng giá chung. Các chỉ số kỹ thuật và kỹ thuật biểu đồ khác có thể được sử dụng để xác định các phiên bản hỗ trợ nâng cao hơn.


NỘI DUNG CHÍNH

  • Ngưỡng hỗ trợ thể hiện một mức giá mà một tài sản đấu tranh để giảm xuống dưới một khoảng thời gian nhất định.
  • Các ngưỡng hỗ trợ có thể được hiển thị bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau hoặc đơn giản bằng cách vẽ một đường nối giữa các mức thấp nhất trong giai đoạn này.
  • Áp dụng đường xu hướng hoặc kết hợp đường trung bình di động cung cấp một cái nhìn năng động hơn về hỗ trợ


Các ngưỡng hỗ trợ cho bạn biết điều gì?

Trong điều khoản tài chính chung, ngưỡng hỗ trợ là mức mà người mua có xu hướng mua hoặc nhập vào một cổ phiếu. Nó đề cập đến giá cổ phiếu mà một công ty hiếm khi xuống dưới. Khi giá cổ phiếu giảm xuống ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng hỗ trợ giữ và được xác nhận, hoặc cổ phiếu tiếp tục giảm và ngưỡng hỗ trợ đã được chứng minh trước đó phải thay đổi để kết hợp mức thấp mới. Ngưỡng hỗ trợ trong chứng khoán có thể được tạo ra bởi các lệnh giới hạn hoặc đơn giản là hành động thị trường của nhà đầu tư.  

Các mức hỗ trợ và kháng cự là cốt lõi của phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản tính đến hiệu suất và lịch sử của một công ty để xác định hướng đi trong tương lai của cổ phiếu, trong khi phân tích kỹ thuật sử dụng mô hình và xu hướng về giá. Thương nhân sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để lập kế hoạch điểm vào và ra cho các giao dịch. Nếu hành động giá trên biểu đồ vi phạm các mức hỗ trợ, thì đó được coi là cơ hội để mua hoặc giữ một vị thế ngắn, tùy thuộc vào những gì nhà giao dịch nhìn thấy qua các chỉ số khác. Nếu vi phạm xảy ra trên một xu hướng tăng, nó thậm chí có thể là dấu hiệu của sự đảo ngược.

Sự khác biệt giữa cấp độ hỗ trợ và mức kháng cự

Nếu ngưỡng hỗ trợ là mức giá mà một cổ phiếu không đi xuống dưới, thì ngưỡng kháng cự là mức giá mà tại đó một cổ phiếu gặp khó khăn trong quá khứ. Hãy nghĩ về mức hỗ trợ là sàn và mức kháng cự là trần.

Hạn chế của việc sử dụng ngưỡng hỗ trợ

Hỗ trợ là một khái niệm thị trường hơn là một chỉ số kỹ thuật thực sự. Có nhiều chỉ số phổ biến kết hợp các khái niệm này, như giá theo biểu đồ khối lượng và đường trung bình di động, có thể hành động nhiều hơn so với các hình ảnh đơn giản hơn. Nói chung, các nhà đầu tư sẽ muốn xem dải hỗ trợ thay vì một dòng duy nhất kết nối các mức thấp nhất vì luôn có cơ hội hỗ trợ sẽ tăng lên và lệnh cho một vị trí dài sẽ không được thực hiện.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade