Khái niệm ba đáy

. 4 min read


Mô hình ba đáy là gì?

Một đáy ba là một mô hình biểu đồ tăng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, được đặc trưng bởi ba mức thấp bằng nhau theo sau là một đột phá trên mức kháng cự.

NỘI DUNG CHÍNH
Một đáy ba là một mô hình trực quan cho thấy người mua (bò ) kiểm soát hành động giá từ người bán (gấu).
Một đáy ba thường được xem là ba mức thấp gần bằng nhau nảy ra hỗ trợ theo sau là sự kháng cự vi phạm hành động giá.
Sự hình thành của ba đáy được coi là một cơ hội để vào một xu hướng tăng


Biểu đồ ba đáy nói với bạn điều gì?

Mô hình biểu đồ ba đáy thường theo xu hướng giảm kéo dài trong đó gấu đang kiểm soát thị trường. Trong khi đáy đầu tiên có thể chỉ đơn giản là chuyển động giá bình thường, thì đáy thứ hai là dấu hiệu cho thấy những con bò tăng đà và chuẩn bị cho một sự đảo chiều có thể. Đáy thứ ba chỉ ra rằng có sự hỗ trợ mạnh mẽ và gấu có thể bị mất khi giá vượt qua các mức kháng cự.


Có một vài quy tắc thường được sử dụng để đủ điều kiện mô hình ba đáy:

  1.  Cần phải có một xu hướng giảm trước khi mô hình xảy ra.
  2. Ba mức thấp nên có giá gần bằng nhau và cách nhau. Mặc dù giá không nhất thiết phải bằng nhau, nhưng nó phải gần với cùng một mức giá, sao cho đường xu hướng nằm ngang.
  3. Khối lượng sẽ giảm trong suốt mô hình trong một dấu hiệu cho thấy gấu đang mất sức, trong khi khối lượng tăng sẽ tăng khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự cuối cùng.


Cách sử dụng ba đáy

Mục tiêu giá cho đáy đôi đảo ngược thường là khoảng cách giữa mức thấp và điểm phá vỡ được thêm vào điểm phá vỡ. Ví dụ: nếu mức thấp là $ 10,00 và mức phá vỡ là $ 12,00, mục tiêu giá sẽ là (12 - 10 = 2 + 12 = 14) $ 14,00. Điểm dừng lỗ thường được đặt ngay dưới điểm phá vỡ và / hoặc dưới mức thấp nhất ba đáy.  

Đáy ba tương tự như mẫu biểu đồ đáy đôi và cũng có thể trông giống như hình tam giác tăng dần hoặc giảm dần. Các nhà đầu tư luôn tìm kiếm xác nhận đáy ba bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc mẫu biểu đồ khác. Ví dụ, các nhà đầu tư có thể lưu ý rằng cổ phiếu có chỉ số sức mạnh tương đối vượt quá (RSI) trước khi hình thành đáy đôi và / hoặc tìm kiếm một đột phá để xác nhận rằng đó là đáy ba chứ không phải là tam giác giảm hoặc mô hình giảm giá khác.

Sự khác biệt giữa biểu đồ ba đáy và biểu đồ ba đỉnh

Ba đỉnh là mô hình đối diện của ba đáy. Thay vì đảo chiều tăng giá, đỉnh ba là mô hình đảo chiều giảm giá trong đó hành động giá vượt qua ngưỡng kháng cự ba lần, đưa ra ba mức cao gần bằng nhau trước khi giảm mạnh qua ngưỡng kháng cự. Điều đó nói rằng, đây thực chất là những mẫu gương của cùng một hiện tượng thị trường - một cuộc chiến kéo dài để kiểm soát giữa gấu và bò đực, nơi một bên nổi lên chiến thắng. Nếu không có người chiến thắng xuất hiện, ba đáy hoặc đỉnh sẽ đơn giản trở thành một phạm vi dài hạn hơn.


Hạn chế của mô hình ba đáy

Luôn luôn có một số không chắc chắn khi giao dịch các mẫu biểu đồ khi bạn đang làm việc với xác suất. Như với hầu hết các mô hình, đáy ba là dễ nhận biết nhất khi cơ hội giao dịch đã qua. Theo định nghĩa, đáy đôi có thể thất bại và trở thành đáy ba, và theo định nghĩa, đáy ba và mô hinh đầu và vai có thể là một và giống nhau. Tuy nhiên, hạn chế thường được trích dẫn nhất của đáy ba chỉ đơn giản là nó không phải là một rủi ro. Để tăng cường tiềm năng lợi nhuận, các nhà đầu tư có thể chọn đặt điểm dừng lỗ của mình vào mô hình và theo dõi nó khi xảy ra đột phá. Vấn đề với điều này là khả năng bị dừng trong phạm vi cho một tổn thất nhỏ là cao hơn.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade