Định nghĩa và sử dụng đám mây Ichimoku

. 5 min read

Đám mây Ichimoku là gì?

Đám mây Ichimoku là một tập hợp các chỉ số kỹ thuật cho thấy mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như hướng và xu hướng. Nó thực hiện điều này bằng cách lấy nhiều trung bình và vẽ chúng trên biểu đồ. Nó cũng sử dụng những số liệu này để tính toán một "đám mây" cố gắng dự báo nơi giá có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.


Đám mây Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà báo người Nhật, và được xuất bản vào cuối những năm 1960. Nó cung cấp nhiều điểm dữ liệu hơn biểu đồ nến tiêu chuẩn. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ phức tạp, những người quen thuộc với cách đọc biểu đồ thường thấy dễ hiểu với các tín hiệu giao dịch được xác định rõ.


NỘI DUNG CHÍNH
Đám mây Ichimoku bao gồm năm dòng hoặc cách tính, hai trong số đó tạo thành một đám mây trong đó sự khác biệt giữa hai dòng được tô đậm.
Các dòng bao gồm trung bình 9 kỳ, trung bình 26 kỳ, trung bình của hai mức trung bình đó, trung bình 52 kỳ và đường giá đóng cửa.
Đám mây là một phần quan trọng của chỉ báo. Khi giá dưới đám mây xu hướng giảm. Khi giá cao hơn đám mây, xu hướng tăng lên.
Các tín hiệu xu hướng trên được tăng cường nếu Đám mây di chuyển cùng hướng với giá. Ví dụ: trong một xu hướng tăng, đỉnh của Đám mây đang di chuyển lên hoặc trong một xu hướng giảm, đáy của đám mây đang di chuyển xuống.

Công thức tính

Đám mây Ichimoku nói gì với bạn?

Xu hướng chung tăng khi giá ở trên đám mây, giảm khi giá ở dưới đám mây và không có xu hướng hoặc chuyển đổi khi giá nằm trong đám mây.  

Đám mây Ichimokun trên giao diện ENTRADE

Các nhà đầu tư thường sẽ sử dụng Đám mây như một khu vực hỗ trợ và kháng cự tùy thuộc vào vị trí tương đối của giá. Đám mây cung cấp các mức hỗ trợ / kháng cự có thể được dự kiến ​​trong tương lai. Điều này đặt  đám mây Ichimoku ngoài nhiều chỉ báo kỹ thuật khác chỉ cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự cho ngày và giờ hiện tại.  

Các nhà đầu tư nên sử dụng Đám mây Ichimoku kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối đa hóa lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của họ. Ví dụ, chỉ báo thường được kết hợp với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), có thể được sử dụng để xác nhận động lượng theo một hướng nhất định. Điều quan trọng nữa là xem xét các xu hướng lớn hơn để xem các xu hướng nhỏ hơn phù hợp với chúng như thế nào. Ví dụ, trong một xu hướng giảm rất mạnh, giá có thể đẩy vào đám mây hoặc tạm thời ở trên nó một chút, trước khi giảm trở lại. Chỉ tập trung vào chỉ báo có nghĩa là bỏ lỡ bức tranh lớn hơn rằng giá đang chịu áp lực bán dài hạn mạnh mẽ.  

Các điểm giao cắt là một chỉ số có thể được sử dụng. Theo dõi dòng chuyển đổi để di chuyển trên đường cơ sở, đặc biệt là khi giá nằm trên đám mây. Đây có thể là một tín hiệu mua mạnh mẽ. Một lựa chọn là giữ giao dịch cho đến khi đường chuyển đổi giảm xuống dưới đường cơ sở. Bất kỳ dòng nào khác cũng có thể được sử dụng làm điểm thoát.


Sự khác biệt giữa đám mây Ichimoku và đường trung bình động

Trong khi Đám mây Ichimoku sử dụng mức trung bình, chúng khác với mức trung bình động thông thường. Các đường trung bình đơn giản lấy giá đóng cửa, cộng chúng lên và chia tổng số đó cho số lượng giá đóng cửa có bao nhiêu. Trong trung bình động 10 kỳ, giá đóng cửa trong 10 kỳ gần nhất được thêm vào, sau đó chia cho 10 để lấy mức trung bình.  

Lưu ý cách tính toán cho đám mây Ichimoku khác nhau như thế nào? Chúng dựa trên mức cao và mức thấp trong một khoảng thời gian, và sau đó chia cho hai. Do đó, trung bình Ichimoku sẽ khác với trung bình di chuyển truyền thống, ngay cả khi cùng một số giai đoạn được sử dụng.

Hạn chế của việc sử dụng Đám mây Ichimoku

Các chỉ báo có thể làm cho một biểu đồ trông bận rộn với tất cả các dòng. Để khắc phục điều này, hầu hết các phần mềm biểu đồ cho phép ẩn một số dòng nhất định. Ví dụ: tất cả các dòng có thể được ẩn trừ Ngoại lệ hàng đầu A và B tạo ra đám mây. Mỗi nhà đầu tư cần tập trung vào dòng nào cung cấp nhiều thông tin nhất, và sau đó xem xét việc ẩn phần còn lại nếu tất cả các dòng bị phân tâm.  

Một hạn chế khác của Đám mây Ichimoku là nó dựa trên dữ liệu lịch sử. Trong khi hai trong số các điểm dữ liệu này được vẽ trong tương lai, không có gì trong công thức vốn là dự đoán. Trung bình chỉ đơn giản là âm mưu trong tương lai.  Đám mây cũng có thể trở nên không liên quan trong thời gian dài, vì giá vẫn ở trên hoặc dưới nó. Vào những thời điểm như thế này, đường chuyển đổi, đường cơ sở và giao thoa của chúng trở nên quan trọng hơn, vì chúng thường bám sát giá hơn.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade