Định nghĩa và công dụng của chỉ số Aroon

. 6 min read

Chỉ số Aroon là gì?

Chỉ báo Aroon là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định thay đổi xu hướng về giá của một tài sản, cũng như sức mạnh của xu hướng đó. Về bản chất, chỉ báo đo thời gian giữa mức cao và thời gian giữa mức thấp trong một khoảng thời gian. Ý tưởng là xu hướng tăng mạnh sẽ thường xuyên nhìn thấy mức cao mới và xu hướng giảm mạnh sẽ thường xuyên thấy mức thấp mới. Chỉ báo báo hiệu khi điều này xảy ra và khi không.


Chỉ báo bao gồm đường "Aroon lên", đo cường độ của xu hướng tăng và đường "Aroon xuống", đo cường độ của xu hướng giảm.


NHỮNG Ý CHÍNH

  • Chỉ số Arron bao gồm hai dòng. Đường lên đo số chu kỳ kể từ Cao và đường xuống đo số chu kỳ kể từ Thấp.
  • Chỉ báo thường được áp dụng cho 25 giai đoạn dữ liệu, do đó, chỉ báo đang hiển thị số lượng thời gian kể từ mức cao hoặc thấp trong 25 giai đoạn.
  • Khi Aroon Cao ở trên Aroon Thấp, nó biểu thị hành vi giá tăng.
  • Khi Aroon Thấp ở trên Aroon Cao, nó báo hiệu hành vi giảm giá.
  • Sự giao nhau của hai đường có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Ví dụ: khi Aroon cao vượt lên trên Aroon thấp, điều đó có nghĩa là một xu hướng tăng mới đang bắt đầu.
  • Chỉ báo di chuyển giữa 0 và 100. Chỉ số trên 50 có nghĩa là mức cao / thấp (bất kỳ dòng nào trên 50) đã được nhìn thấy trong vòng 12 kỳ trước.
  • Chỉ sốdưới 50 có nghĩa là mức cao / thấp đã được nhìn thấy trong 13 giai đoạn

Công thức tính chỉ số Aroon


Cách tính chỉ số Aroon

Tính toán Aroon yêu cầu theo dõi giá cao và thấp, thường là trên 25 chu kỳ

  1. Theo dõi mức cao và mức thấp trong 25 kỳ gần nhất trên một tài sản.
  2. Lưu ý số lượng thời gian kể từ mức cao và thấp cuối cùng.
  3. Áp dụng các số này vào công thức Aroon Lên và Xuống.
Chỉ số Aroon trên giao diện ENTRADE


Chỉ số Aroon cho bạn biết điều gì?

Các đường Aroon lên và Aroon xuống dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với các giá trị gần bằng 100 biểu thị xu hướng mạnh và các giá trị gần 0 cho thấy xu hướng yếu. Aroon Lên càng thấp, xu hướng tăng càng yếu và xu hướng giảm càng mạnh và ngược lại. Giả định chính nằm dưới chỉ báo này là giá cổ phiếu sẽ đóng cửa thường xuyên ở mức cao mới trong một xu hướng tăng và thường xuyên tạo ra mức thấp mới trong xu hướng giảm.


Chỉ báo tập trung vào 25 giai đoạn cuối, nhưng được chia tỷ lệ thành 0 và 100. Do đó, chỉ số Aroon Lên trên 50 có nghĩa là giá đã tạo ra một mức cao mới trong 12,5 giai đoạn trước. Chỉ số gần 100 có nghĩa là một mức cao đã được nhìn thấy rất gần đây. Các khái niệm tương tự áp dụng cho Aroon Xuống. Khi nó trên 50, mức thấp đã được chứng kiến ​​trong vòng 12,5. Chỉ số xuống gần 100 có nghĩa là mức thấp đã được nhìn thấy rất gần đây.


Sự giao nhau có thể báo hiệu điểm vào hoặc điểm ra. Lên trên trên xuống có thể là một tín hiệu để mua. Xuống dưới bên dưới Lên có thể là một tín hiệu để bán.  

Khi cả hai chỉ số đều dưới 50, nó có thể báo hiệu rằng giá đang hợp nhất. Mức cao hoặc mức thấp mới không được tạo ra. Các thương nhân có thể theo dõi các đột phá cũng như sự giao nhau của Aroon tiếp theo để báo hiệu giá sẽ đi theo hướng nào.


Ví dụ về Cách sử dụng chỉ báo Aroon

Biểu đồ sau đây cho thấy một ví dụ về chỉ báo Aroon và cách giải thích nó


Trong biểu đồ trên, có cả chỉ báo Aroon và bộ tạo dao động kết hợp cả hai dòng thành một số đọc từ 100 đến -100. Sự giao nhau của Aroon Lên và Aroon Xuống cho thấy sự đảo ngược trong xu hướng. Trong khi chỉ số đang là xu hướng, trước khi đảo chiều, Aroon Xuống vẫn rất thấp, cho thấy chỉ số này có xu hướng tăng. Bất chấp sự phục hồi ở phía bên phải, chỉ báo Aroon vẫn chưa cho thấy xu hướng tăng. Điều này là do giá tăng trở lại nhanh đến mức nó đã không đạt được mức cao mới trong 25 giai đoạn gần đây (tại thời điểm chụp màn hình), bất chấp sự phục hồi.


Sự khác biệt giữa chỉ số Aroon và chỉ số chuyển động định hướng (DMI)

Chỉ báo Arron tương tự như Chỉ số chuyển động định hướng (DMI) được phát triển bởi Welles Wilder. Nó cũng sử dụng các đường lên và xuống để hiển thị hướng của một xu hướng. Sự khác biệt chính là các công thức chỉ báo Aroon chủ yếu tập trung vào lượng thời gian giữa mức cao và mức thấp. DMI đo lường chênh lệch giá giữa mức cao / thấp hiện tại và mức cao / mức thấp trước đó. Do đó, yếu tố chính trong DMI là giá cả chứ không phải thời gian.


Hạn chế của việc sử dụng chỉ báo Aroon

Đôi khi chỉ báo Aroon có thể báo hiệu một sự vào hoặc ra thị trường tốt, nhưng những lần khác nó sẽ cung cấp tín hiệu kém hoặc sai. Tín hiệu mua hoặc bán có thể xảy ra quá muộn, sau khi một động thái giá đáng kể đã xảy ra. Điều này xảy ra bởi vì chỉ báo đang nhìn về phía sau và về bản chất không phải là dự đoán.  

Sự giao nhau có thể trông tốt trên chỉ báo, nhưng điều đó không có nghĩa là giá sẽ nhất thiết phải thực hiện một bước chuyển lớn. Chỉ báo không bao gồm kích thước của các bước di chuyển, nó chỉ quan tâm đến số ngày kể từ khi cao hay thấp. Ngay cả khi giá tương đối bằng phẳng, sự giao nhau sẽ xảy ra vì cuối cùng mức cao hoặc thấp mới sẽ được thực hiện trong vòng 25 giai đoạn cuối. Các thương nhân vẫn cần sử dụng phân tích giá và các chỉ số tiềm năng khác để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Chỉ dựa vào một chỉ số là không nên.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade