Điểm Pivot

. 5 min read

Điểm Pivot là gì?

Điểm Pivot là một chỉ báo phân tích kỹ thuật hoặc tính toán, được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường theo các khung thời gian khác nhau. Điểm Pivot là mức trung bình của giá cao, thấp và đóng cửa từ ngày giao dịch trước đó. Vào ngày hôm sau, giao dịch trên điểm Pivot được cho là cho thấy tâm lý tăng giá đang diễn ra, trong khi giao dịch dưới điểm Pivot cho thấy tâm lý giảm giá.  

Điểm Pivot là cơ sở cho chỉ báo, nhưng nó cũng bao gồm các mức hỗ trợ và kháng cự khác được dự kiến ​​dựa trên tính toán điểm Pivot. Tất cả các mức này giúp các nhà đầu tư thấy nơi giá có thể trải qua hỗ trợ hoặc kháng cự. Tương tự, nếu giá di chuyển qua các mức này, nó cho phép người đầu tư biết giá đang có xu hướng theo hướng đó.

Khi giá của một tài sản đang giao dịch trên điểm Pivot, nó cho biết ngày hôm đó là tăng hoặc dương.
Khi giá của một tài sản đang giao dịch dưới điểm Pivot, nó cho biết ngày hôm đó là giảm hoặc âm.
Chỉ báo thường bao gồm bốn mức bổ sung: S1, S2, R1 và R2. Đây là viết tắt của hỗ trợ một và hai, và kháng cự một và hai.
Hỗ trợ và kháng cự một và hai có thể gây ra sự đảo ngược, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng. Ví dụ: nếu giá giảm và di chuyển xuống dưới S1, nó sẽ giúp xác nhận xu hướng giảm và cho thấy khả năng tiếp tục đến S2.

Công thức tính điểm Pivot

Trong đó:  High là giá cao của ngày hôm trước

                   Low là giá thấp của ngày hôm trước

                   Close là giá đóng cửa của ngày hôm trước


Cách tính điểm Pivot

Chỉ báo điểm Pivot có thể được thêm vào biểu đồ và các mức sẽ tự động được tính toán và hiển thị. Đây là cách tự tính toán , hãy nhớ rằng các điểm Pivot chủ yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch trong ngày và dựa trên mức cao, thấp và đóng cửa từ ngày giao dịch trước đó. Nếu là sáng thứ Tư, hãy sử dụng mức cao, thấp và đóng cửa từ Thứ Ba để tạo các mức điểm trục cho ngày giao dịch Thứ Tư.  

  1. Sau khi thị trường đóng cửa, hoặc trước khi nó mở cửa vào ngày hôm sau, hãy tìm mức cao, thấp và đóng cửa từ ngày gần đây nhất.

2. Tính tổng cao, thấp và đóng rồi chia cho ba.

3. Đánh dấu giá này trên biểu đồ là P.

4. Khi đã biết P, hãy tính S1, S2, R1 và R2. Mức cao và thấp trong các tính toán này là từ ngày giao dịch trước


Điểm Pivot cho bạn biết điều gì?

Điểm Pivot là một chỉ báo trong ngày để giao dịch tương lai, hàng hóa và cổ phiếu. Khác với đường trung bình động, chúng là tĩnh và duy trì ở cùng mức giá trong suốt cả ngày. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể sử dụng các cấp để giúp lên kế hoạch giao dịch trước. Ví dụ, họ biết rằng, nếu giá giảm xuống dưới điểmPivot, họ có thể sẽ bị rút ngắn sớm trong phiên. Nếu giá cao hơn điểm Pivot, họ sẽ mua. S1, S2, R1 và R2 có thể được sử dụng làm giá mục tiêu cho các giao dịch đó, cũng như mức dừng lỗ.  

Kết hợp các điểm Pivot với các chỉ báo xu hướng khác là một thực tế phổ biến với các nhà đầu tư. Điểm mấu chốt cũng trùng lặp hoặc hội tụ với đường trung bình động 50 kỳ hoặc 200 kỳ, hoặc mức mở rộng Fibonacci, trở thành mức hỗ trợ / kháng cự mạnh hơn.

Sự đảo lộn

Các điểm Pivot và các phần mở rộng Fibonacci đều vẽ các đường nằm ngang để đánh dấu các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.  

Mức thoái lui và mức mở rộng Fibonacci có thể được tạo bằng cách kết nối bất kỳ điểm giá nào trên biểu đồ. Khi các mức được chọn, thì các dòng được vẽ theo tỷ lệ phần trăm của phạm vi giá được chọn.  

Điểm Pivot không sử dụng tỷ lệ phần trăm và dựa trên các số cố định: cao, thấp và đóng của ngày trước.  

Hạn chế của Điểm Pivot

Điểm Pivot dựa trên một phép tính đơn giản và trong khi chúng hoạt động cho một số nhà đầu tư, những người khác có thể không thấy chúng hữu ích. Không có gì đảm bảo giá sẽ dừng lại, đảo ngược hoặc thậm chí đạt đến các mức được tạo trên biểu đồ. Lần khác, giá sẽ di chuyển qua lại thông qua một mức. Như với tất cả các chỉ số, nó chỉ nên được sử dụng như một phần của kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade