Đà suy giảm của nhóm VN30 và nhóm Midcap khiến thị trường thoái với thanh khoản giảm

. 2 min read

Chỉ số VNINDEX hình thành mẫu nến giảm điểm thân ngắn nằm trong khoảng dao động của thân nến Doji liền trước.

Khối lượng khớp lệnh suy giảm so với phiên trước và  nằm dưới so với trung bình 20 phiên.

Giá đóng cửa duy trì trên các đường đường EMA6, EMA20 và EMA50 trong đó các đường này giảm độ dốc và đi ngang.

Chỉ báo RSI đi ngang và suy giảm về mức trung bình. Lực cầu suy giảm và sức mạnh xu hướng yếu.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng  đi ngang tích lũy lực cầu khi lực xu hướng yếu và các mức hỗ trợ ngắn hạn 1481 và mức cân bằng 1475  giúp chỉ số duy trì cân bằng trở lại.

Kháng cự: 1500

Hỗ trợ: 1475, 1441.

Chỉ số phái sinh có ngày giao dịch đi ngang với biến độ tiếp diến suy giảm so với bốn phiên liền trước

Chỉ số giá giao cắt hai đường EMA6 và EMA20 và đi xuống dưới hai đường này trong đó đường EMA6 giao cắt EMA20. Chỉ báo RSI tiếp diễn đà suy giảm ngày thứ ba liên tiếp và thoái lui về mức trung bình. Sức mạnh xu hướng yếu với áp lực bán lớn hơn lực mua.

Ở vị thế hiện tại, chỉ số có xu hướng đi ngang trong khoảng hẹp 1523- 1516 và tạo vùng dao động chặt.

Mở lệnh mua khi giá vượt lên 1525 với động lượng gia tăng .

Đóng các lệnh mua nắm giữ  khi giá đi xuống dưới 1515.

Kháng cự :1524, 1530

Hỗ trợ :1515, 1511Tags

Advertise

Image Alternative Text

Instagram